+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda İktisat fakültesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  İktisat fakültesi
  İktisat Nedir Bölümü Mesleği Hak.kında Bilgi

  ktisatnedirblmmesleihak.jpg

  İktisat Nedir, İktisat Ne İş Yapar, İktisat Maaşları, İktisat Puan Türü, İktisat İş İmkanları, İktisat İş Çalışma Alanları, İktisat Mesleği Hakkında Bilgiler, İktisat Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, İktisat Bölümünün Geleceği, İktisat Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, İktisat Bölümü Tercih Edilir mi, İktisat Bölümü 2011 YGS LYS Başarı Sırası, İktisat İçin Kaç Puan Gerekir, İktisat Tanıtımı, İktisat Kazanç Durumu,Meslek Rehberi,İktisat Taban Puanları 2011 2012,İktisat Mezunları Ne İş Yaparlar,İktisat Bölümü İş Olanakları, İktisat Mezun Olduktan Sonra İş İmkanı Nerede Çalışırlar, İktisat Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, İktisat İş Çalışma Alanları, İktisat İş İmkanları, İktisat Maaşları, İktisat Mesleği Hakkında Bilgiler, İktisat Ne İş Yapar, İktisat Nedir, İktisat Puan Türü

  Üniversite sınavına hazırlanan ve İktisat bölümünü seçecek adaylara bu meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. İşte İktisat Bölümü – Mesleği hakkında bilgiler:
  İktisat

  İktisat; tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim veren ve araştırma yapan bir bilim dalıdır.


  Çalışma Alanları

  İktisatçılar; kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve hizmetin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlamalar yapmak için, üretim, planlama ve ticaret bölümlerinde; bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, DPT’de uzman olarak; özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışabilirler. Bu kuruluşlarda veya akademik ortamlarda; mal veya hizmetin maliyetinin ve satıştan alınacak kârın hesaplanıp fiyatın belirlenmesi, iş piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki işgücü ihtiyacının belirlenmesi; para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dış alım ve
  dışsatıma etkilerinin incelenmesi, piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerinin geliştirilmesi, enflasyon, kar oranları, istihdam ve enerji maliyeti konularının incelenmesi; kamu politikalarının firmalar, bireyler ve toplum davranışlarına etkileri ile devletin piyasa ekonomisindeki rolü konusunda araştırmalar yapılması, piyasaların yapısı ve kaynak dağılımı, işsizliğin nedenleri verimlilik ve ekonomik büyüme konularında araştırma ve çalışma yapmak amacıyla görev alırlar.

  Çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanı vardır. Mezunlar, son yıllarda özellikle bankalar ile finans kurumlarında, araştırma kurum.larında çalışma olanağı bulabilmektedirler.

  Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

  İktisat, insan ihtiyaçlarını karşılamak için tükenebilir kaynakların kullanımı ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapan bir bilimdir. İnsan ihtiyaçlarının sonsuzluğunu ve ekonomik olayların toplumların yapısını etkileme gücünü göz önünde bulundurursak, bu bilim dalının öneminin her geçen gün artacağını da söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak, özellikle Türkiye ve dünya ekonomileri hak kında bilgi sahibi, farklı dallarda uzmanlaşmış ekonomistlere olan ihtiyaç da devam edecektir.

  Mesleğin gerektirdiği özellikler:

  Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
  Sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik konularına ilgi duyması
  Araştırma ve incelemeye yeteneğinin olması
  Yaratıcı olması
  İletişim ve işbirliğine açık olması gerekir.
 2. Acil

  İktisat fakültesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


content