+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Kamu hukuku kapsamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Kamu hukuku kapsamı
  Kamu hukukun alanı


  kamuhukukukapsam.jpg
  Devletin kişilerle veya başka devletlerle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarına kamu hukuku denir.

  Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması sırf teorik bir ayırım değil, başvurulacak mahkemenin belirlenmesi açısından da önemlidir. Kamu hukukunun konusu olan devlet ve yurttaş arasındaki hukuksal uyuşmazlıklar, özel hukuk uyuşmazlıklarında yetkili sulh ve asliye mahkemelerinde değil, idare mahkemelerinde çözülür. Ceza hukuku da, ceza verme yetkisi sadece devlete ait olduğundan kamu hukuku alanına girer.


  Hukuki bir çatışmanın özel mi, kamusal mı olduğunun belirlenmesi için çeşitli teoriler geliştirilmiştir:
  Çıkar teorisine göre, hukuki bir uyuşmazlık kamunun çıkarlarını ilgilendiriyorsa kamu hukukuna aittir.
  Alt-üst ilişkisi teorisine göre, hukuksal bir çatışma, biri diğerinden sahip olduğu devlet erki nedeniyle daha üstte bulunan iki hukuki nesne arasında ise kamu hukukuna dahildir.
  Özel hukuk teorisine göre ise, hukuki uyuşmazlığın konusu olan kanunlar, tüm yurttaşlara değil, sadece devlet erkine sahip olan bir hukuki nesneye hak ve ödevler yüklüyorsa uyuşmazlık kamu hukukuna girer.

  Kamu Hukuku şunları kapsar:
  Anayasa Hukuku
  İdare Hukuku
  Ceza Hukuku
  Yargılama Hukuku
  İcra-iflas Hukuku
  Devletler Genel Hukuku
  Vergi Hukuku
 2. Acil

  Kamu hukuku kapsamı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder