+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Finansal denetim Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Finansal denetim
  Finansal den.etim nedir

  finansaldenetimnedirr.png
  .
  Finansal denetim, işletmelerin mali durumlarının uygulanan ilkelere göre denetçi tarafından denetlenen bir faliyettir. Finansal denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Kurulca belirlenmiş veya kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş finansal denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm finansal denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapo.ra bağlanmasını ifade eder. Bağımsız denetçiler ve kamu denetçileri tarafından
  yapılır. Bağımsız denetçi firmalarına internetten kolayca ulaşılabilir. Bu firmalar sizlerin işletmeleri için mali durum hareketlerinizi denetleyebilirler. Finansal denetimin yapılabilmesi için gerekli olan ön şart ise finansal planlamalardır. Denetim sistemlerine göre Du Pont denetim sistemi örnek olarak gösterilebilir.
 2. Acil

  Finansal denetim isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder