+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Vakıflar hakkında tüzük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Vakıflar hakkında tüzük
  Vakıflar hakkında tüzük

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 25/07/1970 - 7/1066

  Dayandığı Kanun Tarihi - No: 17/02/1926 - 743

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 21/08/1970 - 13586

  BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

  KAPSAM:

  Madde 1 - (Değişik madde: 19/03/1982 - 8/4475 K.)

  Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre Kurulan Vakıfların tescil tarzı, tescilin kimler tarafından yaptırılacağı, sicillerin ne suretle tutulacağı, Resmi Gazete'de yapılacak ilanın muhtevası ve ne yolla yapılacağı, Vakıf idarecilerinin yetkili mahkemece hangi hallerde işten uzaklaştırılabilecekleri, Vakıflarca hangi defterlerin tutulacağı, Vakıfların Vakıflar Genel Müdürlüğünce nasıl ve ne tarzda teftiş edilecekleri, teftişin sonuçları ve bu kanuna göre kurulmuş olsun olmasın tüm Vakıfların Vakıflar Genel Müdürlüğünce ödeyecekleri teftiş ve denetleme giderlerine katılma payları, Vakıflara Bakanlar Kurulunca vergi muaflığı tanınması ve bu muaflığın kaybı ile 903 sayılı Kanunun uygulanmasına dair diğer hususlar bu tüzük'te gösterilmiştir.
  devamı için aşağıdaki link..


  http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/5088.html
 2. Acil

  Vakıflar hakkında tüzük isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder