+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Elementler Ve Bileşikler hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Elementler Ve Bileşikler hakkında bilgi
  Elementler Ve Bileşikler hakkında bilgi

  Saf bir madde element ya da bileşik olabilir Saf madde kimyasal yöntemlerle daha basit bileşenlerine aynlamıyorsa bu madde bir element’tir Halen 115 elementin tanımlanması gerçekleştirilmiştir

  Element, aynı cins atomlardan meydana gelen saf madde
  ,
  elementlerin bazıları ve simgeleri

  Elementler Ve Bileşikle.jpg
  * H Hidrojen
  * 2 He Helyum
  * 3 Li Lityum
  * 4 Be Berilyum
  * 5 B Bor
  * 6 C Karbon
  * 7 N Azot
  * 8 O Oksijen
  ,
  * 9 F Flor
  * 10 Ne Neon
  * 11 Na Sodyum
  * 12 Mg Magnezyum
  * 13 Al Aluminyum
  * 14 Si Silisyum
  ,
  * 15 P Fosfor
  * 16 S Kükürt
  * 17 Cl Klor
  * 18 Ar Argon
  * 19 K Potasyum
  * 20 Ca Kalsiyum
  * 21 Sc Skandiyum
  * 22 Ti Titanyum
  * 23 V Vanadyum
  ,
  * 24 Cr Krom
  * 25 Mn Mangan
  * 26 Fe Demir
  * 27 Co Kobalt
  * 28 Ni Nikel
  * 29 Cu Bakır
  * 30 Zn Çinko
  * 31 Ga Galyum
  * 32 Ge Germanyum
  * 33 As Arsenik
  * 34 Se Selenyum
  * 35 Br Brom
  * 36 Kr Kripton
  * 37 Rb Rubidyum
  * 38 Sr Strontiyum
  * 39 Y İtriyum
  * 40 Zr Zirkon
  * 41 Nb Niobyum
  * 42 Mo Molibden
  * 43 Tc Tekhnetyum
  ,
  * 44 Ru Rutenyum
  * 45 Rh Rodyum
  * 46 Pd Palladyum
  * 47 Ag Gümüş
  * 48 Cd Kadmiyum
  ,
  * 49 In İndiyum
  * 50 Sn Kalay
  * 51 Sb Antimon
  * 52 Te Tellür
  * 53 I Iyot
  * 54 Xe Ksenon
  * 55 Cs Sezyum
  * 56 Ba Baryum
  * 57 La Lantan
  * 58 Ce Seryum
  ,
  * 59 Pr Praseodim
  * 60 Nd Neodim  Bileşik, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir Bileşiklerin genel özellikleri
  ,
  Bileşiklerin çoğu moleküler yapıdadır Ama tuz gibileri atomik yapıdadır
  Bileşikler belirli formüllerle ifade edilirler
  Bileşikle karışımın farkı:

  Bileşikler belirli sayıda element atomunun kimyasal bir bağ ile bağlanmasıyla oluşur Ancak karışımın belirli bir formülü yokturBileşikleri oluşturan elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederler fakat karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler

  Bileşikleri asitler, bazlar, oksitler, tuzlar olarak sınıflandırılır
  Bileşikler oluştukları element atomlarının özeliğini taşımazlar Örneğin tuz ikisi de zehirli olan sodyum ve klorürden oluşurlar Fakat soframıza lezzetli yemek tuzu olarak gelirler ya da su yakıcı olan oksijenden yanıcı olan hidrojenden meydana gelir Ama kendisi söndürücüdür
  Homojendirler
  Belirli erime ve kaynama noktaları vardır

  * Tuz: NaCl
  * Potasyum permanganat: KMnO4
  * Asetik asit: CH3COOH
  * Kalsiyum karbonat: CaCO3
  * Amonyum fosfat: (NH4)3PO4
  * Karbonat: CO3
  ,
  * Nitrat: NO3
  * Hidrojen klorür: HCl
  * Kükürt dioksit: SO2
  * Karbondioksit: CO2
  * Glikoz: C6H12O6
  * Su :H2O
  * Amonyak : NH3
  * Nitrik Asit : HNO3
  * NaCl : * Tuz
  ,
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Elementler ve birleşikler saf olan maddelerdir. bunun dışında elementler hiç bir yol ile kendinden küçük yapılara ayrılamazken bileşikler kimyasal yollar ile ayrılabilmektedirler. bileşikler formuller ile gösterilmektedirelr. ancak elementler semboller ile gösterilmektedirler.
+ Yorum Gönder


elementler ve bileşikler,  element ve bileşikler,  bileşik,  element ve bileşiklerin özellikleri,  element ve bileşik,  helyum elementi