+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Fotosentez hızını etkileyen çevresel faktörler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Fotosentez hızını etkileyen çevresel faktörler
  Fotosentez hızını etkileyen çevresel faktörler


  1) Çevresel Faktörler : Karbondioksit miktarı, ışık siddeti, sıcaklık ve mineral tuzları.

  2) Genetik Faktörler : Kloroplast sayısı, su
  , miktarı, yaprak genişliği, stomaların yapısı ve sayısı, kutikula kalınlığı ve enzim miktarı.

  1) Çevresel Faktörler:

  Fotosentez hızını etkileyen çevresel faktörler.gif
  Karbondioksit miktarı : Karbondioksit miktarı artınca fotosentez hızı belli bir seviyeye kadar artmakta, sonra sabit kalmaktadır.
  ,

  Işık siddeti : Işık siddeti arttıkça, fotosentez hızı da bir süre artar, sonra sabit kalır. Karbondioksit ve ışığın etkisi birlikte incelenirse daha farklı bir durum ortaya çıkar. Düşük karbondioksit yoğunluğunda, fotosentezin hızını yalnız karbondioksit belirlerken, karbondioksit bol olduğu zaman fotosentezin hızı, ışık siddetine göre değişir. Fotosentez, mavi-mor
  , ışıkta en hızlı; yeşil ışıkta en yavaş gerçekleşir. Bu olay, klorofilin ışığı alma oranının farklı ışıklarda, farklı olmasından kaynaklanır.

  Sıcaklık : Sıcaklık, fotosentezde görev yapan enzimleri etkilediğinden önemlidir. Sıcaklık, 400C’nin üzerine çıkarsa fotosentez hızı düşer.

  Mineral tuzları: Bitkiler, mineral tuzlarını suda çözünmüş olarak topraktan alırlar. Bu tuzların eksikliği klorofil eksikliğine yol açar. Klorofil eksikliği
  , de fotosentez hızını düşürür.

  2) Genetik Faktörler :

  Kloroplast sayısı : Bitki hücrelerindeki kloroplast sayısı 20-100 arasında değişir. Fotosentezi gerçekleştiren bu organellerin sayısı arttıkça, fotosentez hızı da artar. Yaprağı koyu yeşil olan bitkilerde kloroplast çok, açık yeşil
  ,olanlarda azdır.

  Su miktarı : Su, fotosentezin ham maddesidir. Bitkide su miktarı ’in altına düşerse fotosentez durur.

  Yaprak genişliği : Yeşil bitkilerin yaprak yüzeyi ne kadar genişse, ışıktan yararlanma oranı o kadar fazla olur. Yaprak sayısı arttıkça
  ,fotosentez hızı da artar.

  Stomaların yapısı ve sayısı : Bitkideki stoma ne kadar fazla olursa fotosentez de o kadar hızlı gerçekleşecektir.

  Kutikula kalınlığı : Kutikula kalınlığı fazla olan bitkiler, ışıktan daha az yararlanacağı için fotosentez daha az gerçekleşecektir.

  Enzim miktarı : Fotosentez enzimleri ne kadar fazla ise, fotosentez de o kadar fazla olacaktır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Fotosentez de bir solunum çeşididir. ve bu solunumun gerçekleşebilmesi için gerekli şartlar vardır bunlar olmadığı zaman fotosentez olumsuz etkilenebilmektedir. bunun dışında mesela fotosentez ışığa bağlı olarak gerçekleşmektir. ışık olmadığı zaman fotosentez gerçekleşmez . bu da gösteriyor ki ışık fotosentezi etkileyen faktörlerden biridir.
+ Yorum Gönder


fotosentez hızını etkileyen faktörler