+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Fotosentez ile ilgili sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Fotosentez ile ilgili sorular
  Fotosentez soruları ve cevapları
  fotosentez-ile-ilgili-sorular.gif

  1 Aşağıdakılerın hangisinde fotosentez dogrudan etkili değildir?

  A) Oksijenin üretilmesinde

  B) Organik besin oluşturmasında,

  C) Havanın karbondioksit yönüyle temizlenmesinde

  D) Bitkilerdeki fazla suyun terleme ile kaybedil-mesinde

  2 I Oksijen II Enzim III Organik besin,

  Hayvan hücreleri; oksijenli solunum sıra-sında yukarıdakilerden hangilerini dışarı-dan alır?

  A) Yalnız l B) l – II C)l-lll D) II-III

  3 I Suyun kullanılması II Karbondioksidin kullanılması III Olayın canlı hücrede gerçekleşmesi

  olaylarından hangileri, hem solunumda hem de fotosentezde ortak olarak gerçekleşir?

  A) Yalnız III B) l – ll C)l-lll D) II-III,

  4 lSu

  II Karbondioksit III Enerji IV Oksijen

  Solunum olayında yukarıdakilerden hangileri elde edilmez?

  A) Yalnız IV B) l – II C) III – IV D) l – II – III,

  5 Fotosentez sonucu oluşan besin aşağıdaki-lerden hangisine dönüştürülemez?

  A) Protein B) Yağ C) Madensel tuz D) Nişasta
  ,


  6 Klorofil taşıyan yeşil yapraklı bir bitki kapalı bir ortama x canlısı ile birlikte konuluyor Bu ortam-daki gazların miktarının günün belirli bir zaman aralığında değişmediği gözleniyor

  Bu durumun oluşmasında etkili olan olaylar aşağıdaki verilenlerden hangileridir?

  A) Fotosentez – Solunum

  B) Sindirim – Boşaltım

  C) Solunum – Protein sentezi

  D) Fotosentez – Nişasta sentezi

  7 Aşağıdakilerden hangisi hücrede birim za-manda üretilen ATP miktarı ile doğrudan ilgilidir?

  A) Fotosentez B) Solunum C) Protein sentezi D) DNA eşlenmesi

  8 Hücrede görülen oksijenli solunum ve foto-sentez olayı ile ilgili olarak;

  I Atmosferdeki oksijen ve karbondioksidin belirli bir dengede kalmasını sağlarlar II Karbon devrinde görev yaparlar III Enerjinin kullanılabilir hale dönüşmesini sağ-larlar

  verilenlerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız l B) l – II C) II-III D)l-ll-lll

  9 Bitki hücresinde;

  I Glikozdan karbondioksit ve suyun oluşması II Proteinden aminoasitlerin oluşması III Karbondioksit ve sudan glikozun oluşması

  olaylarından hangileri solunum olarak değer-lendirilebilir?

  A) Yalnız l B) Yalnız III C)l-ll D) II-III

  10Aşağıdakilerden hangisi yalnız fotosentez olayına özgüdür?

  A) Enzim kullanılması

  B) Olayın canlı bir hücrede gerçekleşmesi

  C) Olay basamaklannda ATP harcanması

  D) Işık enerjisinin kullanılması  11 Çiçeğin hangi kısmı fotosentez yapabilmektedir?

  A) Taç yaprak B) Dişi organ C) Çanak yaprak D) Erkek organ  CEVAPLAR:

  1-D 2-C 3-A 4-A 5-C 6-A 7-B 8-D 9-A 10-D 11-C
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Fotosentez bitkilerin ışık varlığında gerçekleştirdikleri bir solumun çeşididir. bu solumun da bitkiler karbondioksit ve inorganik besin kullanarak bir çok canlının ihtiyaç duyduğu organik besin ve oksijeni üretmektedir. bu sayede bitkiler üretici olarak adlandırılmaktadır.
+ Yorum Gönder


fotosentez ile ilgili fotolar