+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Fabl nedir maddeler halinde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Fabl nedir maddeler halinde
  Fabl nedir maddeler halinde

  Fabl Nedir Fablın Özellikleri - Fabl Nasıl Yazılır - Çocuk Edebiyatında Fabl - Fabl Örnekleri FABL; olay kahramanları, çoğun hayvanlarla bitkilerden seçilen, sonunda bir ahlâk veya hayat dersi bulunan bir yazı türüdür. Bu tür; insanların kusurlarını , düzeltmeye, töresel bir kavramı ortaya koymaya yarar. Fabllarda hayal öğesi bir araç, ahlâk dersi asıl amaçtır. Fablarda düşsel kişileri, olayları altında her zaman gerçek kişiler, gerçek olaylar gizlidir.


  Fabl; kişileştirme sanatından faydalanır. kişileştirme; duygusu, hareketi, konuşması olmayan şeyleri, insan gibi duyar, hareket eder, konuşur bir halde anlatmaktır. Kişileştirme ve konuşturma, eski deyimiyle teşhis ve intak sanatı da denilen kişileştirme yardımiyle fabl, canlılık, güzellik ve değer kazanır.

  Fabl nedir maddeler halinde.png
  Soyut bir düşünceyi belirtmeye yarıyan hayal ürünü ve hareketli bir hikâye sayılan fabl, hem öğretici, hem güldürüp düşündürücü bir nitelik taşır. Hayali varlıkları belirten nitelikler ne derece gerçek varlıklara uygun düşerse, fabl o derece başarılı ve etkileyicidir.


  Fabl özellikle, çocuk edebiyatının en önemli türleri arasındadır. Büyüklerden çok küçüklere pratik bir ahlâk dersi vermek gayesiyle, anlatılıp , yazılmaktadır. Son yıllarda bu yazı türü ile yazılmış eserler, çocuk edebiyatımızı zenginleştirmektedir. Yazar; fablde gerçek duygusu yaratmaya çalışmalı, bunun için gerek deneylerinden, hayalgücünden faydalanmalıdır. Çocukların sinirlerini gererek dehşet havası yaratmaktan çekinmelidir. Estetik heyecanı kamçılıyan eserlerde sanat değeri vardır. Dehşet havası içinde heyecan yaratan eserlerin tehlikeli ve zararlı sonuçlar verdiği unutulmamalıdır.

  Fabl YazmaFabl yazarı, herşeyden hitap , ettiğini kesime göre yazmalıdır. Çocuklar için yazılan fabllarda ise şu özellikler bulunmalıdır:


  a. Olay hareketli olmalı, çevre iyi belirtilmelidir;


  b. Paragraflar kısa olmalı; sık sık konuşmalarla hareket, canlılık ve çeşitlilik sağlamalıdır;


  c. Dil sade ve açık olmalı, kişilerin karakterleri iyi belirtilmelidir;


  d. Adalet duygusu bulunmalı; suçlu , cezasını çekmeli; aile, ulus, insanlık ve doğa sevgisi aşılanmalıdır.


  Fabllarda birbirini tamamhyan iki önemli öğe vardır: a. Öz; b. Gövde.


  a. Öz; fablden çıkarılan bir derstir. Bu ders, bir özdeyiş halinde eserin başında, ortasında veya sonunda olabilir. Aisop'un. fabllarında ders sonda açıkça verilmesine rağmen, La Fontaine'in fabllarında açıkça pek görülmez. Yazar bu dersi, ustalıkla işlemeli, ders açıkça gösterilmediği halde konudan çıkarılan ana fikir okuyucuyu istenilen , amaca götürmelidir.


  b. Gövde; fablın olaylarıdır. Olayların, olay kahramanlarının meydana getirdiği bu bölüm; giriş, gelişme, sonuç ve ders olmak üzere dört bölüme ayrılabilir. İyi bir fabl, ancak fabl yazarının bu bölümleri ayrı ayrı başarı ile işlemesinden doğar.


  1. Giriş; bu bölümde olayla olaya , karışan kişiler tanıtılır. Olay verilmek istenilen derse göre kurulur; kişiler olayın karakterlerine uygun olarak seçilir. Bu seçilen kişiler; bir hayvan, bir tilki, bir insan veya herhangi bir madde olabilir.


  2. Gelişme; bu bölümde olay, verilmek istenen derse göre geliştirilir. Bunun için ilgiyi arttıracak entrika düğümü, anafikri aydınlatacak bir ustalıkla , işlenir


  .3. Sonuç; bu bölümde düğüm hiç beklenmedik biçimde çözülür. Fablın etkili olabilmesi için bu bölümün kısa olmasına çalışır.


  4. Ders; Olayla sıkı bir ilgisi bulunan anafikir'dir ki; bu ayrı bir bölüm olarak işlenilmez. Öğüt de diyebileceğimiz ders; çoğun başta veya sonda bulunur. Bazen de bulunması okuyucuya bırakılır.


  Fabl yazarı; bu bölümleri başarı ile işliyebilmek için, canlı bir tabiat duygusu ile birlikte geniş bir hayal gücü taşımalı; birkaç kalem darbesile kişilerin özelliklerini belirtmesini bilmelidir. Seçilen konularla dersleri arasında sıkı bir ilgi bulunmalı; anlatım kısa, açık, gözlemler gerçeğe uygun olmalı; kişiler ustalıkla konuşturulup hareket , ettirilmelidir. Fabller; hem manzum, hem mensur olabilir.

  Horoz İle İnci - Fabl Örneği Horozun biri bir gün inci bulur; Alıp onu kuyumcuya doğrulur. Kuyumcu ne istediğini sorar. O da der ki: «Bu galiba mücevher;Al da bunu bana biraz darı ver: O benim daha çok işime yarar.»Bir cahile bir kitap miras , kalır;Cahil de hemen bu kitabı alır; Yol üstündeki kitapçıya uğrar; Der ki: «Bu kitabı vereyim sana, Yerine sen üç beş kuruş ver bana: O benim daha çok işime yarar.»
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Fabl bir edebiyat türüdür. bu edebiyat türünde kahramanlar bitklier hayvanlar ve cansız varlılardır. zaten fablın en öneli özelliği de bu canlı ve cansız varlıkların konuşturulmasıdır. bunun dışında da fabllların sonunda her zaman anlatılmak istenen gayet açık bir şekilde söylenili.r
+ Yorum Gönder


fabl,  fabl nedir ,  fabl türünün özellikleri maddeler halinde ,  fabl resimleri,  kişileştirme nedir farklı resim ler gönder,  fabl yazı türünün özellikleri nelerdir kısa madde halinde