+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Rehber öğretmenin görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Rehber öğretmenin görevleri nelerdir
  Rehber öğretmenin görevleri nelerdir

  Türkiye’de işlevi henüz bilinmediği için rehberlik vepsikolojik danışma hizmetlerinden asli görevleri dışında pek çok işbeklenmektedir. Zaman zaman gelen haberlerden anlaşıldığı kadarıyla azda olsabazı okul idarecileri rehber öğretmenlerden kütüphanecinin yapacağı işleri dahibeklemektedir. Nöbet tutma görevi olmadığı için yargılanabilmekte ve yatılıokullarda belleticilik yapmaya zorlanabilmektedir. Tüm bu olumsuz örnekler birtarafa ne yazık ki okul idarecilerinin büyük bir kısmı rehberlik servislerindennasıl yararlanabileceklerini dahi bilmemektedir. Asında ellerindeki PDR gibi güzelbir kaynağı fark etmiş olsalar birçok güzel çalışmaları birlikte yapabilecekler.Okul başarısının arttırılmasında birlikte çalışabilirler. Öğrencilerin birçoksorunlarını halletmek için çalışmalar yapabilirler. Sınıf öğretmenlerinin sınıfetkinliklerini sağlıklı yürütülmesini sağlayabilirler. Ancak tüm bu çalışmalariçin Okul rehber öğretmeninin görevleri okul idaresi ve öğretmenler tarafındaniyi bilinmelidir. Okul rehber öğretmeni tıpkı diğer branşlar gibi yapacağıişleri belli ve bir programa bağlıdır.


  Rehber öğretmenin görevleri nelerdir.jpg
  Okul idareleri veöğretmenler kendi tecrübe ve özel beklentilerine göre rehberlik ve psikolojikdanışma servislerinden hizmet beklememelidir. PDR için sağlıklı olacak olantutum ve iş verimini sağlayacak olan şey PDR mevzuatına ve PDR ilke –amaçlarına uygun beklentileri oluşturmaktır. Bu şekilde oluşturulan beklentilersayesinde PDR servisleri daha verimli çalışacak ve çalıştırılabilecektir.

  Peki “Okul rehber öğretmeninin görevi nedir?”.Bunun cevabını PDR yönetmeliğine ve rehberlik ilke-amaçlarına göre vermeyeçalışalım.

  Okul rehberöğretmeninin görevleri nedir?

  1) Bireysel psikolojik danışma yapar. Kaldı ki bu psikolojik danışmanın asli görevidir.Hiçbir şey yapmasa sadece bunu yapsa dahi okuldaki sorunlara yetişemez.(Formasyonu uygunsa)

  2) Gruplapsikolojik danışma yapar. Ki buda asli psikolojik danışmanın asli görevidir. (Formasyonu uygunsa) (Meslektaşlarımıza özellikle bu çalışmaya önemvermeyi tavsiye ediyoruz.)

  3)Bireysel ve grupla rehberlik hizmetlerini alanın ilke ve standartlarına uygunbiçimde yürütür. (Bilgilendirme çalışması, arkadaş ilişkileri, uyum sorunları,aile sorunları vs)

  4) Rehberlik programının uygulanmasında sınıföğretmenlerine müşavirlik hizmeti vermek. Ancak sınıf öğretmenleri bunu PDRservislerinden talep etmelidirler.

  5) Okul türüne ve ihtiyacına göre rehberlik vepsikolojik danışma servisinin programını bilinçli yapmak (Ne yazık ki birçokmeslektaşımız hazır PDR programlarını üzerinde az bir değişiklik yaparakkullanabilmektedir.)

  6) Meslekî rehberlik etkinliklerinigerçekleştirmek

  7) Öğrenme problemleri ve verimli ders çalışmakonusunda çalışmalar yapmak.

  8--) Meslekî ve bireysel rehberlik çalışmalarıiçin öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür.(Test, anket, envanter uygular ve değerlendirir)

  9) Öğrencilerin problemlerini araştırmak vetespit edilen problemlere yönelik çalışmalar alışma planlamak (Kendini yalnızhissediyor, kendine güvenmiyor, insanlar ile anlaşamıyor, derslerinde başarısızvs)

  10) Öğrencilerin hangi derslerde başarılıolduğunu tespit ederek velilere ve öğrencilere ders seçiminde yardımcı olmak.

  11) PDR servisinden istenen rehberlik ileilgili raporları hazırlamak.

  12) Okula yeni başlayan ve nakil gelen öğrencilerile okula uyum çalışmaları yapmak. Eğer eğitim öğretim içinde bir öğrenci nakilgeldiyse mutlaka onunla ön görüşme yapmak.

  13) Aile ve öğrencilere, gerekirse öğretmen vepersonele yönelik seminer - konferans düzenlemek.(Ergenlik, aile iletişimi,okula uyum, anne baba tutumu vs)

  14) BEP planı gibi ilgili komisyonlarda görevalmak.

  15) Disiplin problemi çıkartan öğrenci ilegörüşerek nedenlerinin anlaşılmasını sağlamak varsa çözüm üretmeye çalışmak.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Rehber öğretmenin öğrencinin eğitiminde çok büyük rolleri vardır. bunlardan biri de öğrencinin yaşadığı sıkıntılara problemlere çözüm bulmak ve her şekilde öğrencinin yanında yer almak. aslında rehber öğretmen bir nevi öğrencinin güvenebileceği bir dostu sırdaşı gibidir.
+ Yorum Gönder