+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Bor madeninin özelleştirilmesi hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bor madeninin özelleştirilmesi hakkında bilgi
  Bor madeninin özelleştirilmesi hakkında bilgi
  Bor madeninin özelleştilmesi hakkında bilgi.jpg

  Uluslar arası arenada, baktığımızda Özelleştirme konusunda bize dayatıldığı gibi bir özelleştirmenin bulunmadığı, devletin ekonomiden elini eteğini tamamen çekmediği, hatta, ekonominin oldukça hatırı sayılır bir bölümünü elinde tutmaya çalıştığını görüyoruz.


  İşte örneği

  Uluslar arası Para fonunun verilerine göre,Türkiye’de ekonominin % 23,9’u,devletin elinde ikin; ABD’de % 32,2, Almanya ve Fransa’da % 53,6, İsveç’te % 58,5, Japonya’da %39,8, Avusturya’da % 49, Belçika’da % 49,9, Hollanda’da % 47,7 dir, bu örnekleri artırmak ve gelişmiş ülkelerde ekonominin büyük bir bölümünün devletin elinde olduğu görümlüktedir.hal böyle iken Türkiye’de devletin ekonomiden elini eteğini çekmesi istenmektedir.Tabi bunun Bizim için değil ama, Bor’u özelleştirmemizi isteyen ülkeler için bir anlamı vardır(!)…
  Dünyada Türkiye’den başka, Bor rezervlerinin en çok olduğu ülke ABD’de bor ham maddesi on yıllık bir ömre sahiptir. On yıl sonra ABD’de Bor bitecektir. Bor üzerine kurulu sanayi ve teknoloji eğer ham madde temin edilemez ise çökecektir.Bor ise Dünya için son derece lüzumlu bir enerji kaynağıdır.O zaman! O zaman ise dünya en çok ham maddenin bulunduğu ve teknolojinin bulunmadığı yer Türkiye’de bulunun Bor rezervlerinin ele geçirilmesi ve kontrol edilir hale gelmesi gerekmektedir

  Bunun için Bor konusunda ye yapacağını bilemez durumdaki Türkiye uluslar arası hesaplara ve oyunlara kapı aralamaktadır.Türkiye halen cimri davranması gereken konuda,dünyada tekel oluşturabileceği bir konuda malını ham olarak satmaya devam etmektedir

  Günlerden bir gün ABD Hazine Bakan yardımcısı Jonh Taylor Türkiye gelir.Geliş amacının ekonomik kiriz olduğu söylense de; adı geçen Bakan yardımcısının bütün temasları Bor’un yeniden özelleştirme kapsamına alınması konusundadır.Bu konuda bütün medya kuruluşlarında Ülkemizin borcunun bor ile ödenebileceği yolunda yorumlar yapılır

  Anlaşılması gereken ise Dünyanın dikkatlerinin Bor için Türkiye’ye odaklandığı konusundadır.Borun dünya tröstlerinin eline geçirme gayreti bitmeyecektir. Türkiye’nin yapması gereken ise bir an önce bu konuda gerekli teknolojik atağı yapmak ve Bor’u özelleştirme kapsamından çıkarmak suretiyle, Bor’un üretim ve satışını kontrol altına almaktır

  Bor Türkiye’nin Dünya ekonomik konjonktüründe en güçlü kartlarından biridir.Yeter ki;Türkiye bu elini iyi kullanabilsin.Petrol zengini ülkelerin üzerinde oturdukları zenginliğin gerçek güçün farkına varamadıkları ve sömürgeci ülkeler tarafından sömürüldükleri gibi, Bizim Ülkemizin insanı ve Yöneticileri de sömürülmeden bu zenginliğimizin farkına varmalı, yeterli performansı göstererek mutlak süratte milletimizin hak ettiği güce ve refaha ulaşması için gerekli hukuki atılımları ve teknolojik performansın gösterilmesi için gayret göstermelidirler

  Ülkemiz ekonomik açıdan, bilim adamı potansiyeli açısından yeterli zenginliğe sahiptir.Devletimiz Bor konusundaki yatırımları özel sektörün insafına terk etmeden kendi gücü ile yani devletin gücü ile yatırımları yapmalıdır
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Bor madeni veya elementi bilindiği gibi periyodik cetvel de yer almakatadır ve ayrıca sembıol olarak da B sembolü ile gösterilmektedir. bunu dışında bu element katıdır ve 5 atom numarasına sahiptir. sonolarak bir toprak metalidir ve 3A grubun da yer alamkatadır.
+ Yorum Gönder