+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Kimya Terimleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kimya Terimleri Nedir
  Kimya Terimleri Nedir

  Adlandırma. Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması.

  Aktiflik. Reaksiyona girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimleri.

  Aktinitler. Aktinyum (57Ac) elementinden sonra gelen ve 4f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 elementin oluşturduğu seri.

  Alfa parçacığı. İki proton ve iki nötrondan oluşan +2 yüklü helyum çekirdeği.

  Kimya Terimleri.jpg
  Alkali metal. 1A grubundaki hidrojen dışındaki metaller.

  Allotrop. Fiziksel özellikleri ve kristallerinin uzayda dizilişleri birbirinden farklı olan aynı cins atomlar birbirinin allotropudur.

  Amalgam. Civanın diğer metaller ile oluşturduğu alaşımlar.

  Ametal. Metalik karakter göstermeyen periyodik tablonun sağ tarafındaki elementler. Atomları az sayıda elektron alarak anyon oluşturan elementler.

  Amfoter oksit. Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen oksitler.

  Anlamlı sayılar. Doğru bir şekilde yapılmış ölçümü ifade eden sayılar.

  Anyon. Negatif (–) yüklü iyon.

  Asit. Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyonları (H3O+) verebilen maddelerdir.

  Asit oksit. Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazik oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan ametal oksitidir.

  Aşırı doymuş çözelti. Belirli sıcaklıktaki doymuş halinden geçici olarak daha fazla çözünen içeren çözelti.

  Atmosfer basıncı. Atmosferdeki havanın ağırlığından dolayı uyguladığı açık hava basıncı

  1-Atmosfer basıncı. 76 cm (760 mm) yüksekliğindeki civa sutunun uyguladığı basınç.

  Atom. Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçasıdır.

  Atom–gram. Bir mol atomun kütlesidir.

  Atom kütlesi. Bir atomun atomik kütle birimi cinsinden kütlesidir.

  Atom numarası (Z). Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısıoır. Yada nötr bir atomda çekirdeğin etrafındaki toplam elektronların sayısına eşittir.

  Atomik kütle birimi (a.k.b). Bir karbon (126C) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12 sine eşittir.

  Aufbau yöntemi. Elektronlar atomik orbitallere enerjileri en düşük olacak şekilde sırasıyla yerleşirler. (Önce 1s, sonra 2s ve sonra 2p nin dolmaları gibi)

  Avogadro kanunu. Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan tüm gazların eşit sayıda molekülleri, eşit hacimdedir.

  Avogadro sayısı (NA). 126C elementinin 12 gramındaki kesin atom sayısıdır. (6,02.1023 tane mol–1' e eşittir)

  Ayırtedici özellik. Maddeleri ayırt etmek için kullanılan özellik

  Ayırma. Karışımı oluşturan maddeleri fiziksel yöntemlerle ayrıştırma.

  Ayrımsal damıtma. Farklı sıvılardan oluşan bir karışımdaki sıvıları kaynama noktaları farkından yararlanarak ayırma metodudur.

  Ayrımsal kristallendirme. Bir karışımı oluşturan bileşenleri çözünürlük farklarından yararlanarak birbirinden ayırma metodudur.

  Azeotrop. Sabit bir kaynama noktası bulunan ve sıvı ile buhar hallerindeki bileşimi aynı olan çözelti.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kimya maddelerin yapısını taneciklerini ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. kimya geçmişten günümüze kadar çok yol kat etmiştir. ve pek çok yanlışı da düzeltmiştir. bunun dışında kimya da her şey deneme yanılma ile yani bilimsel yöntemler ile bulunmakta ve incelenmektedir.
+ Yorum Gönder