+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Tanzimat dönemi gezi yazıları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tanzimat dönemi gezi yazıları
  Tanzimat dönemi gezi yazıları

  Kişiler, gezip gördüğü yerlerin doğal ve tarihi güzelliklerini, ya*şam tarzını, gelenek ve göreneklerini, o yerlerle ilgili izlenimle*rini gezi yazısında aktarır. Gezi yazısı, Türk edebiyatında "seya*hatname" adıyla eskiden beri varlığını sürdürmüştür. Ancak asıl gezi yazarları Avrupa'ya açılma
  ,
  döneminde görülmeye başlan*mış, gidilen Avrupa şehirleriyle ilgili yazılar yazılmıştır. Tanzimat döneminde ise Batı edebiyatının da etkisiyle sanatçıların baş*vurduğu bir yazı türü olmuştur. Tanzimat
  ,
  sanatçıları, gerek gö*revleri gereği, gerekse başka nedenlerden dolayı yaptıkları se*yahatleri gezi yazılarında aktarmışlardır. Bu dönemde Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa gezisini anlattığı "Avrupa'da
  ,
  Bir Cevelan", Beykoz'dan İzmit'e kadar yapılan bir av gezisini anlat*tığı "Sayyadane Bir Cevelan" eserleri önemlidir. Ziya Paşa ve Namık Kemal de gezi yazısı türünde kalem oynatmıştır

  Tanzimat dönemi gezi.jpg
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Tanzimat dönemi birinci ve ikinci tanzimat dönemi olarak ikiye ayrılmıştır. her iki dönem edebiyatında da bir çok yeni edebiyat türü gelmiş ve yazarlarımız bunlarda kendilerini geliştirmiş ve bir çok eserde vermişlerdir. bu yzı türlerinden biri de gezi yazılarıdır. bu gezi yazılarının gelişmesinin bir diğer sebebi de batı edeb,iyatının etkisidir .
+ Yorum Gönder


tanzimat dönemi gezi yazısı,  tanzimat döneminde gezi yazısı,  tanzimat dönemi gezi yazıları,  tanzimatta gezi yazısı,  tanzimat döneminde gezi yazıları,  tanzimat dönemindeki gezi yazıları