+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Öyküleme ile Betimleme Arasındaki Fark Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Öyküleme ile Betimleme Arasındaki Fark Nedir

  Öyküleme ile Betimleme


  Betimleyici anlatım bir fotoğraf karesi gibidir. Durağandır. Paragrafda anlatılanların resmini çizebilirsin bir kağıda. Zaten betimleyici anlatım için sözcüklerle resim çizme sanatı denir. Sıfatlar bolca kullanılır. Bolca benzetme yapılır.

  Oysa öyküleyici anlatım bir film karesi gibidir. Durağan değildir. Hareket vardır. Eylemler bolca bulunur. Kısa ya da uzun bir olay vardır. Öyküleme olaya bağlı bir anlatım biçimidir. Varlıkların hareket halinde anlatılmasına olay denir. Olaylar birbirine bağlantılı olarak, birbirini izler biçimde bir dizi halinde anlatılır.

  Hatırlarsanız betimlemede "fotoğraftan söz etmiştik. Betimleme, gözlemlenen bir manzaranın bir an içerisinde fotoğrafının çekilip fotoğrafta görülenlerin anlatılmasıydı. Betimleme için anahtar kavram nasıl "fotoğraf" ise, öyküleme için de "kamera"dır. Birbirine bağlı, birbirini izleyen eylemler ancak kamera ile sap*tanabilir. Kısacası öyküleme tekniğinde eylemlerin devam etmesi, sürmesi (olay halkası) söz konusudur. Betimlemede bu yoktur.
  --------------------------------------------------------------------------------

  Öyküleme ve betimleme arasındaki farka örnek soru

  --------------------------------------------------------------------------------
  Yirmi yaşından fazla göstermeyen bir genç, çadırın önünde yan yatırılmış el arabasının üstüne oturmuş saz çalıyordu. Fenerin aydınlattığı alnı, ter damlalarıy-la kaplıydı. Sazının sapı, şaşırtıcı bir süratle aşağı yukarı kayan parmaklarının altında bir canlı gibi titri*yordu. Tellere vuran sağ eli, küçük fakat kendinden emin hareketler yapıyordu. Gencin eli, sazın gövde*sine yaklaştıkça insan, saz ile el arasında gizli fakat çok anlamlı bir konuşma olduğunu sanıyordu.

  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
  A) Betimleme B) Tartışma C) Açıklama
  D) Öyküleme E) Karşılaştırma(1995/ÖYS)

  ÇÖZÜM:
  Betimleme ile öykülemenin farkının en iyi ortaya kon*duğu bir soru karşısındayız. Parçanın daha ilk cümlesi bir olay anlatımı ile başlıyor. Ancak paragrafın sonraki cümlelerinde bu olayı sürdüren başka bir olay yok. Yani öyküleme için gerekli olan bir olay akışı ya da olay halkası yer almıyor. Bir genç saz çalıyor. İlk cüm*leden sonraki cümlelerden gencin saz çalışı ve saz çalan genç adam ayrıntılı biçimde betimleniyor. "Elinin hareketleri, alnının ter damlalarıyla kaplı olması" betimlemeye ilişkin ayrıntılardır. Bu parçanın anla*tımında betimleme tekniği ağır basmaktadır. (Cevap A)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Anlatım türlerinden bazıları öyküleme ve betimlemedir. bu iki anlatım türü birbirleri i,le çok karıştırılır. ancak bunları birbirinden bariz olarak ayıran bir özellik vardır o da paragrafı okuduğumuz zaman eğer gözünüzde bir resim oluşuyor ise bu betimeleme oluşmuyor ise bu öyküleme anlatımdır.
+ Yorum Gönder