+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Mesnevi Çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Mesnevi Çeşitleri
  Mesnevi Çeşitleri Hakkında Bilgi


  1. Aşk konulu mesneviler:
  Fuzûlî- Leyla vü Mecnun
  2. Dinî ve tasavvufî mesneviler: Mevlid (Vesiletü’n-Necat)- Süleyan Çelebi, Şeyh Galib- Hüsn ü Aşk
  3. Tarihi- Destanî mesneviler: Mihailoğlu Ali Beğ - Gazavatnâme
  4. Bir şehri ve güzelliklerini anlatan mesneviler: Bu tip mesnevilere şehr-engiz de denir. Türk edebiyatına özgü bir mesnevi türüdür. Önemli bir kenti güzellikleri ve önemli özellikleri ile anlatmayı amaçlar. Taşlıcalı Yahya - İstanbul Şehr-engizi, Enderunlu Fazıl - Zenan-nâme.
  5. Hiciv ve mizah konulu mesneviler: Toplumun ya da kişilerin aksak ve eksik yönlerini, zaaflarını yermek ve bir anlamda ibret vermek amacıyla yazılan iğneleyici mesnevilerdir.Şeyhi’nin Harname’si bu tür mesnevilerin en güzel örneğidir.
  6. Ahlakî-öğretici mesneviler: Nâbî- Hayriyye
  Not: Divan Edebiyatında bugünkü anlamda öykü ve roman yoktu. Mesneviler bir bakıma bugünkü öykü ve romanın, İslamiyet’ten Önce Türk Edebiyatı’ndaki destanın Divan Edebiyatındaki karşılığıdır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Mesneviler divan şirinde buluna n ne uzun nazıma sahip olan nazım şeklidir. bu mesnevi,yi oluşturan her bir beyit arasında bir uyak düzeni vardır. bunun dışında mesneviler işledikleri konuya göre ayrılmaktadırlar. mesela aşk konuılu mesneviler gib i.
+ Yorum Gönder