+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar nedir ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar nedir ?
  Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar Hangileridir


  1) Ankara'nın Başkent Oluşu (27 Aralık 1919)
  2) Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
  3) Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
  4) Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
  5) Yeni Türk Devletinde Anayasa Hareketleri
  a) İlk anayasanın kabulünden önce çıkarılan anayasa niteliğindeki kanunlar
  b) 20 Ocak 1921 anayasası (Teşkilat-ı Esasiye)
  c) 20 Nisan 1924 anayasası (İkinci anayasa)
  6) Çok Partili Rejim Denemeleri ve Sonuçları
  a) TBMM’de çeşitli grupların ortaya çıkışı
  b) Müdafa-I hukuk Grubu’nun kuruluşu ve bunun Halk fırkasına dönüşmesi
  c) Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası
  i. Fırkanın kuruluşu
  ii. Şeyh Sait İsyanı ve fırkanın kapatılması
  d) Atatürk’e süikast girişimi
  e) Serbest Cumhuriyet Fırkası
  f) Menemen Olayı 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Mustafa kemal atatürk türkiye cumhuriyetini kurduktan sonra sosyal alan da ve siyasal alan da yeni inkılaplar getirmiştir. bu inkılaplar ile türkiye cumhuriyeti arttık her alan da dünyaya ayak uydurabilmektedir. bu saye de de türkiey arttık yavaş yavaş her alanda kendini geliştirmeye başlamıştır.
+ Yorum Gönder