+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Matematik Oyunları Matematik ile ilgili Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Matematik Oyunları Matematik ile ilgili Bilgiler
  Matematik Oyunları


  Matematik (Osmanlıca: Riyaziye),
  ardışık soyutlama ve genellemeler süreci olarak geliştirilen fikirler (yapılar) ve bağıntılardan oluşan bir sistemdir.[1] Bu yapıların ve bağıntıların oluşturulması sezgi gerektirir.Sezgi,hay al gücü ve tümevarımcı düşünme süreçlerini kapsar. Bağıntılar yapılar arasındaki ilişkilerdir;yapılar ı birbirine bağlar.[2] Matematiğin yapısında elemanlar ve önermeler vardır. Elemanlara nokta,doğru,düzlem,ü çgen gösterilebilir. Önermelere ise “Üçgenin iç açıları toplamı 180° ‘dir” örneği verilebilir. Ancak matematik doğru hüküm veren önermelerle uğraşır.
  Matematik insan tarafından zihinsel olarak yaratılan bir sistemdir. Bu durum matematiği soyut hale getirir. Bir çok matematikçi matematiği bir bilimden çok sanat olarak görerek araştırdıkları alanları sadece saf bir estetik kaygı ile incelerler. Matematiği bilimin dili olarak ele alıp, pozitif bilim saymayan filozoflar da vardır.
  Türk Dil Kurumu

  Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziyedir.
  Sıfat.Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı tanımı

  trigonometri öğrenemez. Matematik öğretiminde öngörülen hazırbulunuşluluk yaşları aşağıdaki gibidir.
  •Toplama : 6-7 yaş
  •Çıkarma : 6-7 yas
  •Çarpma : 7-8 yaş
  •Bölme : 8-9 yaş
  •Ön cebir : 11-13 yaş
  •Cebir 1 : 13+ yaş
  •Geometri : 13+ yaş
  •Cebir 2 : 15+ yaş
  •Trigonometri: 15+ yaş
  arasındadır
  Matematik’deki temel kavramlar

  •Her sayı bir rakam olmayabilir fakat her rakam bir sayıdır.
  •Hem rasyonel hem de irrasyonel olan bir sayı yoktur.
  •Çarpımları sabit olan iki doğal sayı; birbirine en uzak seçildiğinde toplamları en büyük değerini alır, birbirine en yakın seçildiğinde toplamları en küçük değerini alır.
  •Toplamları sabit olan iki doğal sayı birbirine en uzak seçildiğinde çarpımları en küçük değerini alırken birbirine en yakın seçildiğinde çarpımları en büyük değerini alır.
  •İki tek sayının toplamı ve farkı çift sayı, çarpımı tek sayıdır.
  •İki çift sayının toplamı farkı ve çarpımı çift sayıdır.
  •Tek sayı ile çift sayının toplamı ve farkı tek sayı, çarpımı çift sayıdır.
  •Çift sayıların tüm pozitif tam kuvvetleri yine bir çift sayıdır.
  •Tek sayıların tüm pozitif tam kuvvetleri yine bir tek sayıdır.
  •Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.
  •Negatif sayılarda çift kuvvetler pozitif, tek kuvvetler negatiftir.
  •Aynı işaretli iki sayının çarpım veya bölümleri pozitiftir.
  •Zıt işaretli iki sayının çarpım veya bölümü negatiftir.
  Ardışık tamsayıların sonlu toplamları

  •1+2+3+4…+n= n.(n+1)/2
  •2+4+6+…+(2n)=n.(n+ 1)
  •1+3+5+..+(2n-1)=n2
  •0!=1
  •En küçük asal sayı 2 dir. bundan başka çift asal sayı yoktur.
  •1 den ve kendisinden başka pozitif ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir.

  Matematiğin Konuları

  Sayılar

  Sayılar — Doğal sayılar — Tam sayılar — Asal sayılar — Rasyonel sayılar — Reel sayılar — Karmaşık sayılar — p-sel sayılar — Sürreel sayılar — Matematiksel sabitler — Sonsuz

  Hesap [değiştir]

  Aritmetik — Hesap — Vektör Hesabı — Analiz — Diferensiyel Denklemler (Türevsel) — Dinamik Sistemler ve Kaos Teorisi — Kesirli Hesap — Fonksiyonlar — Trigonometrik Fonksiyonlar

  Temel Matematiksel Yapılar

  Monoidler — Gruplar — Halkalar — Cisimler — Topolojik Uzaylar — Manifoldlar — Hilbert Uzayları — Sıralamalar pozitif doğal sayılar sayma sayıları kümesine eşttir. iki tek sayınıntoplamı v farkı çift sayı,çarpımı tek sayıdır. iki çift sayının toplamı ve farkı ve çarpımı çift sayıdır

  Temel Matematiksel Kavramlar

  Limit — Süreklilik — Türev ve Türevlenebilirlik — Analitiklik — İntegrallenebilirlik — Ölçülebilirlik Ölçütlerin Elenebilirliği — Eşyapı — Homotopi — İyi-sıralılık ilkesi — Sayılabilirlik –

  Matematiğin Ana Dalları

  Sayılar Teorisi Soyut Cebir Grup Teorisi Çizge Teorisi Soyut Cebir — Sayılar Teorisi — Cebirsel Geometri — Grup Teorisi — Analiz — Topoloji — Çizge Teorisi — Genel Cebir — Kategori Teorisi — Matematiksel Mantık — Türevsel Denklemler — Kısmi Türevsel Denklemler — Olasılık — Kompleks Fonksiyonlar Teorisi

  Uzay

  Geometri Trigonometri Diferansiyel Geometri Topoloji Fraktal Geometri Topoloji — Geometri — Trigonometri — Cebirsel Geometri — Diferansiyel Geometri — Diferansiyel Topoloji — Cebirsel Topoloji — Lineer Cebir — Fraktal Geometri

  Sonlu Matematik

  Kombinatroniks — Saf Küme Teorisi — Olasılık — Hesaplama Teorisi — Sonlu Matematik — Kriptografi — Çizge Teorisi — Oyun Teorisi

  Uygulamalı Matematik
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Olasılık nasıl hesaplanır

  1. Bir olayın olasılığı her zaman sıfır ve bir aralığında yer alır.Olay ister basit, isterse bileşik olsun meydana gelme olasılığı hiçbir zaman sıfırdan az, birden çok olamaz. Matematiksel notasyonlarla bu özellik şöyle ifade edilir:0 ≤ P (E i) ≤ 10 ≤ P (A) ≤ 1Meydana gelmeyen bir olayın olasılığı sıfır olup, bu tür olaya olanaksız adı verilir. Ortaya çıkma, meydana gelme olasılığı bir olan bir olaya kesin olay adı verilir ve aşağıdaki biçimde gösterilir.P (M) = 0 ; M olanaksız olay içinP (C) = 1 ; C kesin olay için2. Bir deneydeki tüm basit olayların olasılıkları toplamı ∑ P (Ei) biçiminde gösterilir ve her zaman birdir.Bu özellik nedeniyle,∑ P (E i ) = P (E i) + P (E 2) + P (E 3) +…………… = 1eşitliği yazılabilmektedir. Bu özellikten yararlanarak paranın bir kez atılması deneyi içinP (Y) + P (T) = 1Paranın iki kez atılması deneyi içinP (Y Y) + P (Y T) + P (T Y) + P (T T) = 1Süper Ligde oynayan bir futbol takımının maç sonucu içinseP (Galibiyet) + P (Mağlubiyet) + P (Beraberlik) = 1 eşitlikleri yazılabilir.

+ Yorum Gönder


matematiksel oyunlar ve özellikleri hakkında bilgiler,  matematik ile ilgili sayı oyunları,  matematik oyunları hakkında bilgi,  matematiksel oyunlar hakkında bilgi,  matematikle ilgili sayı oyunları,  matematik ile ilgili oyunlar