+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Organik Bileşikler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Organik Bileşikler

  Organik Bileşikler Hakkında


  1. Organik bileşiklerde bulunabilecek elementlerin sayısı 20 geçmez. Bunlar içerisinde en çok yer alanlar C, H, O, S, N, Cl, Br, I, F, P, Ar ve silisyumdur.
  2. Organik bileşiklerin sayısı milyonlar ile ifade edilir. Teorik olarak sonsuz sayıda organik bileşik yapılabilir.
  3. Organik bileşikler kovalent bağlıdır.
  4. Tepkimeleri genelde yavaş ilerler ve ana ürün yanında yan ürünler de oluşur. Mesela sabun eldesi saatler alır.
  5. Organik tepkimeler katalizör gerektirebilir ve çeşitli mekanizmalar üzerinden yürür.
  6. Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
  7. Genellikle kolay yanarlar.
  8. Organik çözücülerde çözünürler.

  ORGANİK BİLEŞİKLERDE C, H VE O ARANMASI
  C ve H ARANMASI:
  Kuru ve toz halindeki organik madde örneği yaklaşık sekiz katı CuO ile karıştırılıp tüpe konur ve ısıtılır. Organik maddede H varsa tüpün soğuk kısımlarında su damlacıkları görülür. Çıkan gazın kireç suyunu bulandırması madden yapısında C olduğunu gösterir.

  Organik Madde + CuO CO2(g) + H2O(g) + Cu(k)

  AZOT ARANAMSI
  Bir deney tüpüne organik madde koyup NaOH ile karıştırıp ısıtılır. Keskin bir amonyak kokusu duyulur. Tüpün ağzına ıslak kırmızı turnusolü tutulur ve renk maviye dönüşürse N vardır denir.

  Ya da organik madde cam tüpte ufak bir parça metalik sodyum ile eritilirse azot, sodyum siyanüre dönüşür. Daha sonra bu tüpten alınan örnek başka bir tüpte demir (II) sülfat çözeltisiyle kaynatılır ve HCl ile biraz asitlendirilir. Demir (III) klorür ilave edilir. Berrak çözeltide mavi bir çökelti oluşması azotun varlığını gösterir.

  6 NaCN + FeSO4 ----> Na4[Fe(CN)6] + Na2SO4
  3 Na4[Fe(CN)6] + 4FeCl3 -----> Fe4[Fe(CN)6]3 +12 NaCl

  KÜKÜRT ARANMASI
  Organik madde cam tüpte ufak bir parça metalik sodyum ile eritilirse kükürt, sodyum sülfüre dönüşür. Süzüntüden alınan örnek bir tüpte asetik asit ile asitlendirilir ve kurşun asetat elde edilir. Siyah renkli çökeltinin oluşması kükürdün varlığını kanıtlar.

  Na2S + Pb(CH3COO)2 ---------> PbS (siyah) +2CH3COONa

  HALOJEN ARANMASI
  Organik madde cam tüpte ufak bir parça metalik sodyum ile eritilirse halojen, sodyum halojenüre dönüşür. Süzüntüden alınan örnek bir tüpte seyreltik nitrik asit ile asitlendirilir ve AgNO3 ilave edilir. Beyaz çökelek Cl, açık sarı çökelek Br ve sarı renkli çökelek I varlığını gösterir.

  NaCl + AgNO3 ----------> AgCl (beyaz) + NaNO3
  NaBr + AgNO3 ----------> AgBr (açık sarı) + NaNO3
  NaI + AgNO3 ----------> AgI (sarı) + NaNO3

  OKSİJEN ARANMASI
  Oksijen elementi doğrudan aranmaz.

  ORGANİK KİMYADA FORMÜL KAVRAMI
  Organik kimyada, üç çeşit formülden bahsedeceğiz.

  1. Basit Formül: Bir bileşiğin moleküllerinde bulunan atomların türünü ve en küçük oranlarını gösteren formüldür. Bu formül bileşik kakında kesin bilgi vermez.

  Soru: Bir organik bileşiğin 6 g yandığında 8,8 g CO2, 3,6 g su oluştuğuna göre bileşiğin basit formülü nedir? (CH2O)
  Soru: C ve H elementlerinde oluşan bir bileşiğin 4,4g yandığında 0,3 mol CO2 gazı oluştuğuna göre bu bileşiğin basit formülü nedir?(C=12, H=1) (C3H8 )
  Soru: Bir bileşiğin 3g yandığında 0,2 mol CO2 ile 0,3 mol H2O oluştuğuna göre bileşiğin basit formülü nedir? (CH3)
  Soru: Bir organik bileşiğin 4,6g yakıldığında 0,2 mol CO2 ile 0,3 mol H2O oluşuyorsa bileşiğin basit formülü nedir? (C2H6O)
  Soru: Kütlece %80 C, ve %20 O içeren bileşiğin basit formülü nedir?

  Bileşiğin formülü CxHy olsun. 100 g bileşikte;

  nC=80/12=20/3 mol, nH=20/1=20 mol, C20/3H20=CH3

  Soru: Bir organik bileşiğin 4,4 g yandığında 7,2 g su oluştuğuna göre bileşiğin basit formülü nedir? (C3H8)  2. Molekül Formülü: Bir bileşiğin bir molekülünde bulunan atomların gerçek sayılarını gösterir. Bu sayede atomların türü ve sayısı, basit formülü, elementin % bileşimi bulunabilir. Bir bileşiğin molekül formülünün bulunabilmesi için basit formülü ve mol kütlesinin bilinmesi gerekir.

  Molekül formülleri basit formüllerin tam katlarıdır. Yani;

  (Basit Formül)n =Molekül Formülü

  Soru: Genel formülü CnH2n+2O olan bir bileşiğin 0,2 molü yakıldığında 0,8 mol su oluşmaktadır. Buna göre bileşiğin molekül formülü nedir? ( C3H8O)
  Soru: organik bir bileşiğin 0,2 molünü yakmak için 5 mol hava gerekiyor. Oluşan su 14,4g ve CO24H8O2) mol sayısı da suyun mol sayısına eşit olduğuna göre bileşiğin molekül formülü nedir? (C
  Soru: C ve H atomlarından oluşan organik bir bileşikte; H atomlarının sayısı C atomlarının iki katıdır. Bileşiğin NK da özkütlesi 2,5g/l olduğuna göre bileşiğin molekül formülü nedir?

  Bileşiğin bir molünün kütlesi;
  2,5x22,4= 56g
  (CH2)n=56 ise (12+2)n=56 n=4 ve molekül formülü C4H8 olarak bulunur.

  3. Yapı Formülü: Molekül formülleri atomların nasıl bağlandıklarını göstermez. Atomların birbirlerine bağlanış şekillerini yapı formüllerinden öğreniriz.ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERİ
  Molekül (kapalı) formülleri aynı, yapı (açık) formülleri farklı olan bileşiklere izomer bileşikler denir. İzomer bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Örneğin propil alkol ve metil etil eterin molekül formülleri aynı fakat yapı formülleri, kimyasal- fiziksel özellikleri farklıdır.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Organik Bileşiklerin Özellikleri maddeler halinde


  Yanıcıdır.
  Erime noktaları düşüktür.
  Genelde suda çözünmez.
  Genelde kovalent yapılıdır.
  Reaksiyonları içim genelde fazla ısı ve zaman gerekir.
  Kendine has (özgün) kokuları vardır.
  Bileşiklerinin sayısı çoktur.
+ Yorum Gönder