+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sosyolojide toplumu oluşturan unsurlar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sosyolojide toplumu oluşturan unsurlar nelerdir
  Sosyolojide toplumu oluşturan unsurlar nelerdir


  SOSYOLOJİNİN KONUSU
  :
  Sosyolojinin ana konusu toplumdur. Sosyolojininin konusu daha dar anlamda toplum yapısı toplumsal kurumlartoplumsal ilişkiler sosyol grup sosyal tabakalaşmakültür ve tüm bu unsurlarda meydana gelen değişme ve gelişmelerdir.

  AMACI: Toplumların değişimini gelişimini yapısını araştırmak yapılan araştırma ve açıklamaların ortaya çıkardığı benzer ilişkileri belirleyip genellemelere varmaktır.

  SOSYOLOJİNİN ÖZELLİKLERİ:
  1. Ferde ait sorunlarla ilgilenmez
  2. Pozitif bir bilimdir.
  3. Olması gerekeni değil olanı inceler (Objektiftir).
  4. Sosyal olaylar arasında sebep - sonuç ilişkisi kurar.
  5. Toplumu bir bütün olarak ele alır ve bu bütünü oluşturan öğeler arasındaki ilişkileri araştırır.
  6. Benzer sosyal olayların ortak yönlerinden haraketle genellemelere ulaşır.
  7. Sosyal olayları çok yönlü ve çok faktörlü olarak ele alır
  8. Diğer sosyal bilimlerli ilişki içindedir.
  9. Sosyal olayları inceleyip sonuçlar geçerli çözümler önerir.
  10. Kendine özgü yöntem ve teknikleri vardır.

  SOSYOLOJİNİN BÖLÜMLERİ
  Emile Durkheim'a Göre
  A- Genenel Sosyoloji: Sosyolojinin konusu tarihçesiyöntemi birey -toplum ilişkisi sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi incelenir.
  B- Sosyal Morfoloji: Toplumun maddi yapısını
  1-Sosyal Coğrafya: Coğrafi koşulların iklim bitki örtüsütoprak gibi coğrafi faktörlerin toplumu nasıl etkilediğini araştırır.
  2- Sosyal Demgorafya: Toplumun nüfus yapısınıyoğunluğunun
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Sosyolojinin özellikleri


  Bireysel problemlerle ilgilenmez, çünkü konusu sosyal olay ve olgulardır.
  Sosyal olayların ortak noktalarından hareketle genellemelere ulaşır.
  Sosyal olayları çok yönlü ve çok faktörlü olarak sebep – sonuç ilişkisinde (determinizm) inceler.
  Sosyal olayları toplum bütünlüğü açısından bütüncül bir bakışla ele alır.
  Olması gerekeni değil, olanı inceler. Böylelikle değer yargılarından arınık olarak nesnel sonuçlara ulaşır.
  Bütün toplumlar için geçerli olabilecek evrensel ilkeler koymaz. Çünkü toplumlar birbirinden pek çok yönden farklıdırlar.
  En iyi toplum modelini ortaya koymaz, çünkü bulgularını araştırmalara (olgulara) dayandırdığından pozitif bir bilimdir.
 3. Ziyaretçi
  Toplumu oluşturan temel unsurlar sorusunda sosyolojinin açıklaması ve özellikleri yapılmış. Bu kadar yanlış anlaşılma olması çok saçma!
  Toplum; çıkarlarını korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için işbirliği yapan insanlardan oluşan, belli bir coğrafyayı ve ortak kültürü paylaşan insanların oluşturdukları kurumsallaşmış, karmaşık ilişkiler bütünüdür. Kısaca Toplum, temelde toplumsal etkileşimlerin ortaya çıkardığı toplumsal grup, kurum ve kuruluşlar gibi öğelerden oluşan bütündür.
+ Yorum Gönder


toplumu oluşturan unsurlar,  toplumu oluşturan öğeler,  toplumu oluşturan unsurlar sosyoloji,  toplumu oluşturan unsurlar nelerdir,  toplumu olusturan unsurlar,  toplumu oluşturan unsurlar arasındaki ilişki