+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Varoluşçuluk hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Varoluşçuluk hakkında bilgi
  Varoluşçuluk hakkında bilgi

  Yirminci yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa’da ortaya çıktı. Öncelikle bir felsefi akımdır. En önemli temsilcileri Martin Heidegger Karl Jaspers Jean-Paul Sartre Gabriel Marcel ve Maurice Merleau-Ponty olmuştur. Felsefi
  bakımdan temelleri ise bunlardan önce Nietzsche Kierkegaard ve Husserl gibi düşünürler tarafından atılmıştır.

  Varoluşçuluk 4 temel fikri savunur:

  1) Varoluş her zaman tek ve bireyseldir. Bu görüş bilinç tin us ve düşünceye öncelik veren idealizm biçimlerinin karşıtıdır.

  2) Varoluş öncelikle varoluş sorununu içinde taşır ve dolayısıyla varlık’ın anlamının araştırılmasını da içerir.

  3) Varoluş insanın içinden bir tanesini seçebileceği bir olanaklar bütünüdür.
  Bu görüşher türlü gerekirciliğin karşıtıdır.

  4) İnsanın önündeki olanaklar bütünü öteki insanlarla ve nesnelerle ilişkilerinden oluştuğundan varoluş her zaman bir “dünyada var olma”dır. Bir başka deyişle insan her zaman seçimini sınırlayan ve koşullandıran somut tarihsel
  bir durum içindedir.

  Varoluşçuluğun etkileri çağdaş kültürün çeşitli alanlarında görüldü. Kierkegaard’ı izleyen Franz Kafka Das Schools Şato Der Prozess Dava adlı eserlerinde insanın varoluşunu bir türlü ulaşamadığı istikrarlı güvenli ve parlak bir gerçeklik arayışı olarak betimledi. Çağdaş varoluşçuluğun özgün temaları Sartre’ın oyunları ve romanlarında Simone de Beauvoir’in yapıtlarında Albert Camus’nün roman ve oyunlarında özellikle de L’Homme revolte (Başkaldıran İnsan) adlı denemesinde işlendi.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Varoluşçuluk veya diğer bir adı ile egzistansiyalizm. bu bilindiği gibi felsefi bir akımdır. ve bu akıma göre psikolojik ve kültrel özelliklerin bireysel deneyimler nedeni ile ar olmaktadırlar gibi bir düşünceyi savunmaktadırlar. son olarak bu akı bilindiği gibi baskın sistematik felsefe akımına bir tepki olarak doğmuştur.
+ Yorum Gönder