+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Eğitimde Araştırmanın önemi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Eğitimde Araştırmanın önemi nedir
  Eğitimde Araştırma ve Önemi Nedir


  Araştırma, bir sorunu çözmek ve yeni bir gerçeği bulmak amacıyla planlı ve sistemli olarak veri toplama, çözümleme, yorumlama ve değerlendirme aşamalarını kapsayan bir süreçtir. Birey ve toplum sorunlarla iç içedir, ilkel, modern tüm toplumlar farklı sorunlarla karşılaşır. Sorunsuz toplum yoktur. İlkel toplum bitkilerin sulama sorunuyla uğraşır, modern toplum köksüz bitkilerin hangi teknikle yetişeceği sorunuyla ilgilenir. Araştırma yeni gerçekler bulmak amacıyla da yapılır. Aşılama yöntemleriyle yeni meyveler yetiştirilmesi gibi. Araştırmalar değişik şekillerde sınıflanmaktadır. Bu sınıflamalardan biri,

  1) Nitel araştırma
  2) Nicel araştırma sınıflamasıdır.


  Nitel araştırmalar sayısal olmayanyerilere bağlı olarak yapılan araştırmalardır. Örneğin, boş zamanları değerlendirme alışkanlıkları, kırsal alanda beslenme bozukluklan gibi. Bu tür araştırmalarda daha çok gözlem ve görüşme teknikleri kullanılır. Nicel araştırmalar da daha çok sayısal verilerden ve istatistiklerden yararlanılır.

  Araştırmalar,
  1) Temel
  2) Uygulamalı olmak üzere de ikiye aynlabilir.
  Temel araştırmalar, bilgi üretir ve yeniler gelişen bilgi sistemine bilgi katar. Örneğin çeşitli program teori*leri, beynin öğrenme işlevleri gibi.

  Uygulamalı araştırmalar, toplum yaşamında duyulan gereksinimleri bilimsel yollarla çözmeyi amaç edinir. Örneğin öğrenmenin sınıfta ve iş yerinde gerçekleşirken ortaya çıkan sorunlar gibi. Farklı alanlarda temel araştırmalar yoluyla gelişen bilgi, uygulamalı araştırmalarla günlük yaşamı etkileyen araçların icadına neden olmuştur. Uygulamalı araştırmalar da temel araştırmaları teşvik eder. İki tip araştırma karşılıklı olarak uyarıcıdır. Eğitim sorunlarının karmaşık bir hal aldığı günümüzde temel ve uygulamalı araştırmalann artması, sorunların çözümünde Önemli bir yer tutar. Ülkemizde bu tip araştırmalara yer verilmesi eğitim sorun*larının çözümünde sağlıklı ve tutarlı kararlar alınmasına dayanak oluşturacaktır. Eğitim sistemimizin bu araştırmalann getireceği bulgulara göre geliştirilmesi tek çıkar yoldur.
 2. Acil

  Eğitimde Araştırmanın önemi nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder