+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Eğitim Bilimleri hangi bilimlerden yararlanıyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Eğitim Bilimleri hangi bilimlerden yararlanıyor
  Eğitim Bilimlerinin Yararlandığı Bilimler Nelerdir


  Eğitim tüm bilimlerden yararlanır. Tüm bilimsel bilgiler eğitim yoluyla öğretilir. Bilgiler kuramsal ya da uygulamalı olabilir.
  Eğitim, bireyleri yaşama hazırlar. Bireylerin yaşama uyumlarını kolaylaştırır. Eğitim, insanların dün, bugün ve gelecekte karşılaştıkları ve karşılaşacaklan sorunların çözümü için uğraşır. Tarım, sanayi, politika, kamu yönetimi ve davranış bilimlerinden yararlanır.
  Çağımızda bireyler çok boyutlu sorunlarla iç içedir. Sorunları farklı açılardan inceleyen ve çözen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan eğitim, disiplinler arası bir alandır. Eğitimin kuram ve uygulamasına doğrudan yardımda bulunan bilimler kısaca şunlardır:


  Felsefe


  Her bireyin, toplumun, ülkenin bir kültürü vardır. Eğitim amaçlarının kaynağını yaşam felsefesi oluşturur. Bilimsel verilere dayalı eğitim görüşleri felsefenin dallan olan varlıkbilim, bilgi öğretisi ve değer öğretilerine göre sistemleştirildiğinde bir felsefe kuramı oluşur. Eğitim
  düşünürleri de felsefe bilgilerinden yararlanırlar.


  Psikoloji


  Eğitimin, bulgularından en çok yararlandığı bilimdir. Bireylerin davranışı eğitim yoluyla değişirken, psikolojinin birey davranışı hakkındaki bulgularından yararlanılır. Psikolojinin alt dallan olan gelişim psikolojisi (çocukluk, yetişkinlik), öğrenme psikolojisi, sosyal psikoloji, klinik psikolojisi, endüstri psikolojisi eğitim alanında geniş uygulama olanaklarına sahiptirler.


  Sosyoloji


  Toplumun yapısını, yapıyı oluşturan öğeleri araştırır. Toplumun her kesiminde var olan toplumsal davranışın kalıplaşmış durumlarını inceler. Toplumsal kurallan ve yasaları saptar. Toplumda bulunan grup yaşamı hakkında bilimsel yöntem ve tekniklerin uygulanmasıyla uğraşır. Toplumsal olgulan inceler. Eğitsel olaylar da toplumda oluştuğuna göre eğitim, sosyolojinin verilerinden geniş ölçüde yararlanır.


  Ekonomi

  Ülkelerin ekonomik kalkınmaları ve uygarlığa ulaşmalarının aracı eğitimdir. Eğitim reformlarının yapılabilmesi ekonomik kalkınmayla olanaklıdır. İyi eğitim sistemi olan ülkelerin ekonomileri de hızla gelişir. Eğitimciler, eğitime etki eden kaynakların etkin kullanılması, insangücü yetiştirilmesi, planlanması, ve diğer tüm eğitim ekonomisi konulannda ekonomi bilimi*nin bulgulanndan yararlanırlar.


  Yönetim Bilimleri

  Eğitim sisteminin amaçlanna uygun olarak çalışması, yenileşmesi için yönetim bilimlerinin araştırmalarından yararlanırlar. Çağımızda eğitim siste*minin işleyişi çok boyutludur. Sistemin gelişebilmesi yönetime ilişkin kurallar, ilkeler gerektirir. Yönetim bili*minin bulgulan eğitim yönetimine yardımcı olur.
 2. Acil

  Eğitim Bilimleri hangi bilimlerden yararlanıyor isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder