+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Enflasyon ile mücadele yolları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Enflasyon ile mücadele yolları nelerdir
  Enflasyon Nedir Nedenleri Mücadele Yolları

  Enflasyon, fiyatlar genel seviyesinde sürekli ve hissedilir yükselme eğilimidir. Genel fiyat seviyesinin yüksek olması veya bir defalık yükselmesi enflasyon değildir. Enflasyon, genel fiyat düzeyinin sürekli ve hissedilir ölçüde yükselmesi şeklinde ifade edildiği gibi, para değerinin düşmesi veya paranın değer kaybetmesi olarak da ifade edilir. Enflasyonun sonuçları göz önünde tutularak yapılan bu tarif, enflasyon olayının parayla olan bağlantısını da açığa vurmaktadır. Zira fiyatlar mal ve hizmetlerin piyasa değerlerinin para ile ifadesidir. Fiyatların yükselmesi demek, aynı mal ve hizmet miktarı için, eskiye oranla daha fazla para ödenmesinin gerekmesi demektir.

  Enflasyonu sebeplerine görede tarif etmek mümkündür. Bu taktirde enflasyon, kısaca, toplam harcamalar ile ihracatın toplamından oluşan toplam talebin, bir ekonominin belirli bir döneminde ürettiği ve ithal ettiği mal ve hizmetlerin toplam miktarını ifade eden toplam arzı aşması şeklinde tarif edilebilir.

  Enflasyonist ortamda mal birimi başına ödenen para miktarı arttığına göre, yani genel fiyat seviyesi yükseldiğine göre, paranın değeri düşer. Enflasyonda sadece mutlak fiyat seviyesi yükselmez, aynı zamanda nispi fiyatlar da değişir.
  Enflasyonla Mücadele Yolları: Enflasyonu önleyebilmek için öncelikle enflasyona neden olan yapısal sorunların çözülmesi gerekmektedir. Bunun için devletin, firmaların ve tüketicilerin üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

  4.1. Devletin görevleri:
  - Gelirler ve giderleri arasındaki fark fazla olmamalıdır.
  - Uygun para politikası izlenmelidir.
  - Devlet kuruluşlarının zararları hazineden karşılanmamalıdır.
  - Gereksiz personel çalıştırılmamalıdır.
  - Döviz dar boğazına düşülmemeli, ihracatı artırmak amacıyla devalüasyona gidilmemelidir.
  - Devlet harcamaları gereksiz artırılmamalıdır.

  4.2. Firmaların görevleri:
  - Verim artırıcı tedbirler alınırken, aşırı kâr yapılmamalıdır.
  - Ücret artışları, üretim ve verimdeki artışlar oranında yapılmalıdır.
  - Vergiler gerçeği yansıtmalı ve zamanında ödenmelidir.
  - Rekabete ayak uydurulmalıdır.
  - Verimsiz yatırımlara yer verilmemelidir.

  4.3. Tüketicilerin görevleri:
  - Gelir ve gider dengesini kurmalı, aşırı ve gösterişe yönelik tüketime yönelmemelidir.
  - Bilinçli tüketici olmalı, alış veriş kurallarını bilmelidir.
  - Tasarruflarını artırmaya çalışmalıdır.

  5. Fiyat Endeksleri: Her ülkede enflasyon oranını belirlemek için çeşitli ürünlerin aylık fiyat değişimleri baz alınarak hesaplanır. Ertesi ay aynı ürünlerin fiyat değişimleri (endeksleri) bir önceki aya göre tekrar hesaplanır. Ülkemizde en çok kullanılan ürün fiyat endeksleri:

  TÜFE: Tüketici fiyat endeksi
  ÜFE: Üretici fiyat endeks
  TEFE: Toptan eşya fiyat endeksi
 2. Acil

  Enflasyon ile mücadele yolları nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


enflasyonla mücadele yöntemleri,  enflasyonla mücadele yolları,  enflasyonla mücadele yolları nelerdir,  enflasyonla mücadele,  enflasyon ile mücadele yolları,  enflasyonla mucadele yolları