+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda İran uygarlığı hakkında kısa bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İran uygarlığı hakkında kısa bilgi
  İran uygarlığı hakkında araştırma yapiyorum bu konu hakkında bana kısa bilgi bulabilirmisiniz 2. Asel
  Bayan Üye

  İran uygarlığı hakkında kısa bilgi


  İran'da ilk Partlar, sonra Medler yaşamıştır. M.Ö. 6. y.y.'da Persler Medler'i yıkmışlardır.


  Çok büyük bir imparatorluk kurmuşlardır (İndus Nehri'nden Ege Denizi'ne, Kafkaslardan Basra Körfezi'ne kadar).


  Ülkeyi "satraplık" denilen eyaletlere ayırmışlardır.


  Ticaret gelişmiştir (Ticaret yolları üzerinde oldukları için).


  Tarihte bilinen ilk posta teşkilatını kurmuşlardır.


  Zerdüştlük dini (ateşperest) hakimdir.


  Büyük İskender son vermiştir.
 3. Ömer
  Devamlı Üye
  İRAN UYGARLIĞI

  İran'da ilk uygarlık Medler tarafından kurulmuştur. M.Ö 550'de Medlerin hakimiyetine Perslerson vermiş ve kendi uygarlıklarını kurmuşlardır. Pers İmparatorluğu oldukça büyük bir coğrafyaya yayılmıştı. İran'da merkezîleşen Persler; Batı Hindistan, Anadolu, Mezopotamya, Suriye, Filistin, Mısır ve Yunanistan'a kadar genişleme fırsatı bulmuştu.
  Pers İmparatorluğu'nun siyasi tarihinin önemli olayları arasında M.Ö 490 tarihinde Yunanlılarla yaptıkları Maraton Savaşı ve M.Ö 449'da imzaladıkları Simon Barış Antlaşması sayılabilir. Kral Sirrus tarafından kurulan Pers İmparatorluğu'na M.Ö 330'da Makedonya Kralı Büyük İskender son vermiştir. Çıktığı Doğu seferi sırasında Pers-leri Bigaçayı ve issos'da yenilgiye uğratan Büyük İskender güneye doğru ilerleyerek Mısır'daki hâkimiyetlerine de son vermiştir.
  Perslerde ülke toprakları Satraplık adı verilen eyaletlere ayrılmıştı. Bu eyaletlere merkezden valiler atanıyordu. Eyalet yöneticilerine Şahgözü veya Şahkulağı denirdi. Krala yardımcı olan bir de danışma meclisi vardı. Belli başlı 3 satrap vardı. Bu satraplar arasında haberleşmeyi sağlamak amacıyla tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kurmuşlardır.
  İranlılar yaygın olarak Zerdüştlük'e inanmaktaydılar. (Mecusilik-Ateşperestlik). Kötülük tan-rısıyla (Ehremen) mücadele ederek iyilik tanrısı Ahura-Mazda'ya (Hürmüz) ulaşabileceklerini düşünen İranlılar Ateşgede denilen tapınaklarını do-ğalgaz yataklarının yanı başına inşa etmişlerdir.
  Çivi yazısını kullanan İranlıların en önemli mimari eserleri Kisra Sarayı'dır.
+ Yorum Gönder


iran uygarlığı hakkında bilgi,  iran uygarlığı hakkında kısa bilgi,  iran uygarlığı kısa bilgi,  iran uygarlığı özet,  iran uygarlığı kısaca,  iran uygarlığı tanimı kısaca