+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda İnsanlığa Hizmet Etmiş Bilimadamları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İnsanlığa Hizmet Etmiş Bilimadamları nelerdir
  İnsanlığa Hizmet Etmiş Bilimadamları  Thomson, George Paget (1892-1975)
  Broglie, Louis Victor Pierre de (1892)
  Semenov, Nikolay Nikolayevich (1896)
  Appleton, Edward Victor (1892-1965)
  Compton, Arthur Holly (1892-1962)
  Karrer, Paul (1889-1971)
  Waksman, Selman Abraham (1888-1973)
  Chadwick, James (1891-1974)
  Stern, Otto (1888-1969)
  Zemicke, Frits (1888-1966)
  Bragg, WiIliam Lawrance (1890-1971) Giauque, WiIliam Francis (1895)
  Urey, Harold Clayton (1893-1981)
  Doisy, Edward Adelbert (1893)
  Heymans, Comeille Jean François (1892-1968)
  Virtanen, Artturi IImari (1895-1973)
  Davisson, Clinton Joseph (1881-1958)
  Heyrovsky, Jaroslav (1890-1967)
  Reichstein, Tadensz (1897)
  Gasser, Herbert Spencer (1888-1963)
  Mulliken, Robert Sanderson (1896-)
  Banting, Frederick Grant (1891-1941)
  Muller, Hermann Joseph (1890-1967)
  Fermat, Pierre de (1601-1665)
  Raman, Chandrasekhara Venkata (1888-1970)
  Bacon, Francis (1561-1626)
  Descartes, Rene (1596-1650)
  Harvey, WiIliam (1578-1657)
  Carrel, Alexis (1873-1944)
  Galilei, Galileo (1564-1642) Stevin, Simon (1548-1620)
  Brahe, Tycho (1546-1601)
  Schrödinger, Erwin (1887-1961)
  Napier, John (1550-1617)
  Luca Pacioli (1445-1514) Matematik
  Paracelsus (1493-1541) Tıp
  W. Henry Brogg (1862-1942) Fizik
  R. Adolf Zsigmondy (1865-1929) Kimya
  E. Charles Guilloume (1861-1938) Fizik
  Alfred Werner (1866-1919) Kimya
  Jule Henri Nicolle (1866-1936) Tıp
  Eratosten (Fizik)
  Andre Claude (Mucit) Sigmund Freud (1856-1939) Psikoloji
  Marie Curie (1867-1934) Fizik
  Nikola Tesla
  Galileo Galilei (1564-1642) Gökbilim
  Arşimed (Matematik-Kimya)
  Hipocrates (Tıp)
  Isaac Newton (Fizik)
  Andreas Vesalius (1514-1564) Tıp
  Ambroise Parc (1510-1590) Tıp
  Theodor Kocher (1841-1917) Tıp
  Thomson Rees C. Wilson (1869-1959) Fizik
  J. Baptiste Perrin (1870-1942) Fizik
  Vincent Baptiste Bordet (1870-1961) Tıp
  Marie Curie (1867-1934) Kimya-Fizik
  A.Victor François Grignard (1871-1935) Kimya
  Andreas Grib Fibiger (1867-1928) Tıp
  Fritz Haber (1868-1934) Kimya
  T. Hunt Morgan (1866-1945) Genetik
  Karl Landsteiner (1868-1943) Tıp
  Hans Spemann (1869-1941) Zooloji
  Fritz Pregl (1869-1930) Kimya
  N. Gustaf Dalen (1869-1937) Mühendislik
  T. William Richards (1868-1928) Kimya
  Niccolo Tortoglia (1500-1557) Matematik
  Geronimo Cardano (1501-1576) Matematik
  Franciscus Vieta (1540-1603) Matematik
  Van’t Hoff (1852-1911) Fizikokimya
  Robert Millikan (1868-1953) Fizik
  J. John Thomson (1856-1940) Fizik
  Christiaan Eijkman (1858-1930) Tıp
  Ferdinand Moissan (1852-1907) Kimya
  Otto Fritz Meyerhof (1884-1951) Biyokimya
  Karl Von Frisch (1886-) Zoolog
  George Richards Minot (1885-1950) Tıp
  James Batcheller Sumner (1877-1955) Biyokimya
  Heinrich Otto Wieland (1877-1957) Kimya
  Henry Hallot Dale (1875-1968) Tıp
  John James Richard Macleod (1876-1936) Fizyoloji
  Robert Barany (1876-1936) Tıp
  Johannes Stark (1874-1957) Fizik
  Johannes Kepler (1571-1630) Gökbilim
  William Francis Aston (1877-1944) Kimya-Fizik
  Frederick Soddy (1877-1966) Kimya
  Glover Charles Barka (1877-1944) Fizik
  Marconi (1874-1937) Fizik
  Joseph Erlanger (1874-1964) Fizyoloji
  Adolf Otto Reinhold Windovs (1876-1959) Kimya
  Gustof Dalen (1869-1937) Mühendislik
  Otto Paul Hermann Diels (1876-1954) Kimya
  Ernest Rutherford (1871-1937) Fizik
  Arthur Harden (1865-1940) Biyokimya
  Otto Loewi (1873-1961) Fizyoloji
  Euler-Chelpin (1873-1964) Kimya
  Karl Bosch (1874-1940) Kimya
  Antonio Egas Moniz (1874-1955) Tıp
  Steenberg Krogh (1874-1949) Fizyoloji
  Richard Willstaetter (1872-1942) Kimya
  Bohr (1885-1962) Fizik
  Bridgman (1882-1961) Fizik
  James Frank (1882-1964) Fizik
  Victor Franz Hess (1883-1964) Fizik
  William Peter Joseph William (1864-1966) Kimya
  Walter Norman Hawerth (1883-1950) Kimya
  Karl Rudolph Friedric Bergius (1884-1949) Kimya
  Owen Williams Richardson (1879-1959) Fizik
  Georg Franz Wilheim Walther Bothe (1891-1957) Fizik
  György Hevesy (1885-1966) Kimya
  Albert Einstein (1879-1955) Fizik
  Otto Hahn (1879-1968) Fizikokimya
  Hans Fischer (1881-1945) Kimya
  Irwing Langmuir (1881-1957) Kimya
  Hermann Staudinger (1881-1965) Kimya
  Walter Rudolf Hess (1881-1973) Tıp
  Edgar Douglas Adrian (1889-1977) Tıp
  Bernardo Alberto Houssay (1887-1971) Tıp
  Otto Heinrich Warburg (1883-1970) Biyokimya
  Alexander Fleming (1881-1955) Tıp
  George Hayt Whipple (1878-1976) Tıp
  Frencis Peyton Rous (1879-1970) Tıp
  Archibald Vivian Hill (1886-1977) Fizyoloji-Tıp
  Edward Calvin Kendall (1886-1973) Biyokimya
  Gauss, Dirichlet, Riemann (Matematik)
  Eratosthenes (M.Ö. 273-192) Matematik
  Leonardo da Vinci (1452-1519)
  Werner Heisenberg (1901-1976) Fizik
  John Dalton (1766-1844) Kimya
  Louis Pasteur (1822-1895) Tıp
  Darwin (1809-1882) Biyoloji
  Bergamalı Galenos (Tıp)
  Albert Einstein (1879-1947) Fizik
  Max Planck (1858-1947) Fizik
  James Clerk Maxwell (1831-1879) Fizik
  Mendel (1822-1884) Biyoloji
  Faraday (1781-1867) Kimya
  Lavoisier (1743-1794) Kimya
  James Van Allen (Fizik)
  Kepler (1571-1630) Gökbilim
  Newton (1642-1727) Fizik
  Stephen W. Hawking (Fizik)
  Harold E. Edgerton (1903-) Fotoğraf

  Leibniz
  Galieo Galilei
  Thomas Alva Edison
  Marie Curie
  Michael Faraday:
  Luigi Galvani ve elektriğin öncüleri
  William Harvey

  Gregor Mendel (Biyoloji)
  Charles Darwin (Biyoloji)
  Darwin’in Beagle Gezisi ve Doğal Seçilim Teorisi

 2. Acil

  İnsanlığa Hizmet Etmiş Bilimadamları nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder