+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Tanzimat türkçe ile ilgili yapılan çalışmalar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tanzimat türkçe ile ilgili yapılan çalışmalar nelerdir
  Tanzimat türkçe ile ilgili yapılan çalışmalar maddeler halinde  -Batıdaki milliyetçilik akımının ve halka yönelmenin etkisiyle ana diline karşı duyarlılık uyanırken bir yandan da halkın anlayacağı dille yazmak amacıyla halk diline yönelme düşüncesi yaygınlık kazanmaya başlamıştır.


  -Halka ulaşmak için Türkçe gazeteler çıkarılmıştır.


  -Ali Suavi Muhbir gazetesinin ilk sayısında Türkçe'nin kullanılmasını önermiştir.


  -Mustafa Celâlettin Paşa da, Fransızca olarak yazdığı kitapta Türkçenin eskiliğini ve zenginliğini işlemiştir.


  -Ahmet Midhat Efendi, tamlamaların Arapça veya Farsça kurallara göre değil Türkçenin kurallarına göre yapılmasını, Arapça ve Farsça çokluklar yerine de Türkçe çokluk biçiminin kullanılması için bir çok çalışmada bulunmuştur.


  -Türk sözlükçülük tarihinde önemli bir yeri olan Şemsettin Sami de Türkçenin sadeleşmesi üzerine çalışmış, yazılarında bu konuyu önemle işlemiştir. Şemsettin Sami, 1303'e bu konuda ilk eser olan Lisan' yayımlamıştır. 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Şinasi, Arap harflerinin basımda yaşattığı güçlükler karşısında yeni harfler ve noktalama işaretleri döktürtmüş, uyguladığı sistemle baskı sisteminde yaklaşık 400 olan işaretleri 112’ye indirmişti.
+ Yorum Gönder