+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Has dirlik ihracat zeamet tımar ıkta nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Has dirlik ihracat zeamet tımar ıkta nedir
  Has dirlik ihracat zeamet tımar ıkta nedir ilgili bilgi


  Has: geliri en yüksek olan arazilerdir. Padişah, şehzade, veziri azam, vezir, divan üyeleri ve Beylerbeyi gibi yüksek derecedeki memurlara verilir.
  Dirlik: Geliri asker yetiştirmek şartı ile asker ve memurlara verilen topraklardır.3’ e ayrılır: a-Has: Geliri 100.000 akçeden fazla olan topraklardır. Padişah ailesine ve divan üyelerine verilirdi.
  b-Zeamet: Geliri 100.000 ile 20.000 akçe arasında olan topraklardır. Ikinci derece memurlara verilirdi.
  c-Tımar: Geliri 20.000 ile 3.000 akçe arsında olan topraklardır. Savaşta başarı gösterenlere verilirdi.
  *Dirlik alanlar 3.000 akçeye 1 atlı asker (Tımarlı Sipahi) beslemek zorundaydı. Böylece devlet asker için hazineden para harcamaz, üretimi aksatmaz ve sürekli hazır bir orduya sahip olurdu.
  İhracat Nedir?
  İhracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması veya gönderilmesi anlamına geliyor.
  Ikta: Bir kişinin mülkiyetinde olmayıp devlete ait olan toprakların vergilerinin veya gelirlerinin asker veya sivil erkâna hizmet ve maaşlarına karşılık verilmesi olarak tanımlanır
  Baharat Yolu
  Eski çağlarda, Uzakdoğu'yu Batı'ya bağlayan ticart yollarından biridir. Diğeri İpek Yolu'dur. Baharat günümüzden binlerce yıl önce Doğu ülkelerinde kullanılıyordu. Orta Çağ Avrupa'sında soyluların sofralarına da girince çok önemli bir ticaret ürünü haline geldi, ama pahalı olması nedeniyle ancak varlıklı kimseler satın alabiliyordu. Aslında tarçın, kakule, zencefil ve zerdeçal satışına dayanan baharat ticaretini Çinliler İsa’dan önce başlatmıştı.

  Baharat, Doğu’dan Avrupa'ya iki ayrı yoldan gelirdi. Bunlardan biri Orta Asya üzerinden geçen İpek Yolu'ydu. Ama İpek Yolu asıl olarak eskiçağlarda Çin ipeğinin Roma’ya taşındığı yoldu. Öbür yol ise, Hindistan ve Seylan'dan (Sri Lanka) Kızıldeniz'deki Akabe Körfezi'ne, Yemen kıyılarına ya da Basra Körfezi'ne gelen denizyoluydu. Bu kıyılardaki limanlarda gemilerden boşaltılan baharat karayoluyla Fenike ve Filistin kıyılarına, Mısır'da İskenderiye'ye ve Karadeniz'e ulaştırılırdı. Sonra gene denizyoluyla Avrupa'ya taşınırdı.

  Baharat ticareti uzun yıllar Venediklilerin elindeydi. Avrupalılar 15. yüzyılın sonlarında Venedik’in egemenliğini kırmak amacıyla, baharat üreten ülkelere doğrudan ulaşmanın yollarını aradılar. Sonunda Vasco da Gama 1498'de Ümit Burnu'nu dolaşarak Hindistan yolunu açtı. Kristof Kolomb Batı Hint Adaları'na, Macellan Güney Amerika'yı dolaşarak Doğu Hint Adaları'na vardı. Böylece baharat üreten ülkelere yeni yollar açıldı. Bunun sonucunda baharat ticaretinde Venedik tekeli kırılırken, tarihsel Baharat Yolu da önemini yitirdi.
 2. Acil

  Has dirlik ihracat zeamet tımar ıkta nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


has dirlik ihracat zeamet tımar ıkta,  ihracat ve ıkta nedir,  has dirlik ihracat zeamet tımar ıkta nedir