+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Parlamenter yönetim ve kabine sistemini kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Parlamenter yönetim ve kabine sistemini kısaca








  Parlamenter yönetim ve kabine sistemi


  Bir devlet yönetiminin bir yandan sorumsuz bir devlet başkanı, öte yandan parlâmentoya karşı sorumlu olan bir Bakanlar Kurulu kanalı ile belli şartlarda ortaklaşa yürütülen yönetim sistemidir. Parlamenter rejimlerde, devlet başkanlığında bir kral bulunsa bile yönetim şekli, parlâmentoya karşı sorumlu bir Bakanlar Kurulunun olması halinde, parlamenter rejim olur.

  parlamenterynetimvekabi.jpg

  Parlâmento, devlet başkanlığı ve bakanlar kurulunun sorumluluk dereceleri ve yetkileri, her devlette değişiklikler gösterebilir.
  kabine sistemi
  bir yürütme erkinin yasama organındanbağımsız bir şekilde yönetimde bulunduğu hükûmetsistemidir. Başkanlık sisteminde yasamanın yürütmeyi fesh etme yetkisi yoktur.

  Yasama, yürütme ve yargı organları arasında kesin bir ayrıma ve dengeye dayanan, yasama ve yargı organlarının demokratik denetimi içinde, yürütmenin iktidar olanaklarını genişleten bir hükümet sistemidir. Başkanlık sistemi, Başkanlık hükümeti sistemi olarak da adlandırılmaktadır.








 2. Acil

  Parlamenter yönetim ve kabine sistemini kısaca isimli yazıya yorum yazın.





 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


kabine sistemi,  kabine sistemi nedir,  kabine sistemi ve parlamenter sistem,  parlamenter yönetim,  kabine sistemi parlamenter sistem,  parlamenter yönetim nedir