+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Türklerin Anadoluya Yaptıkları Akınların Nedenleri Neler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türklerin Anadoluya Yaptıkları Akınların Nedenleri Neler
  Türklerin Anadoluya Yaptıkları Akınların Nedenleri ilgili bilgi

  Anadolu’nun fethi sonuçları itibariyle, Türk tarihinin en önemli olaylarının başında gelir. Bu fetih ile, Batı Türklüğü yeni ve ebedî bir vatana kavuşmuş ve bu vatan toprakları üzerinde Anadolu Selçukluları, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Türkler Anadolu’ya IV.yüzyıldan başlayarak fasılalarla XI.yüzyıla kadar sürecek akınlarda bulunmuşlardı.

  Türkler anavatanları olan Orta Asya'da büyük devletler kurmuşlar, kültürel, sosyal ve siyasal bazı sonuçlara ulaşmışlardır. Özellikle siyasal yapılanma bakımından dünyanın en büyük devletlerini, imparatorluklarını (Büyük Hun İmparatorluğu ve Göktürk Devleti) kurduklarını biliyoruz. Orta Asya’nın Anayurt olarak değerlendirilmesi her ne kadar bugün bazı tarihçiler tarafından benimsenmese de, genel ekseriyet bu fikri kabul eder. Zaten tarihi olaylar ve gerçekler de bunun doğru olduğunu teyid eder. Çünkü bugün anadoluda yaşayan boy ve oymakların, aşiret ve grupların tarihsel izlerini aradıklarında karşılarına çıkacak yer ortaasya'dır.
 2. Acil

  Türklerin Anadoluya Yaptıkları Akınların Nedenleri Neler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


türklerin anadoluya yaptıkları akınların nedenleri,  türklerin anadoluya yaptıkları akınların nedenleri çok kısa