+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Cumhuriyetin Kurulduğu Ilk Yıllarda Ekonomide Devletçi Politikalar Izlenmesinin Neden Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Cumhuriyetin Kurulduğu Ilk Yıllarda Ekonomide Devletçi Politikalar Izlenmesinin Neden
  cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda ekonomide devletçi politikalar izlenmesinin nedenleri


  1915 yılında İstanbul ve Anadolu’da büyük işletme sayılan 585 işyerinde yapılan inceleme sonucunda 30.000 sanayi işçisinin çalıştığı görülmektedir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu ekonomik anlamda kendi kendine yetebilmekten uzak kalmıştır. Çünkü sanayi kuruluşlarının kapasitesi küçük, işçi sayısı az ve üretilen ürünlerin kalitesi de düşüktür (Semiz, 1996: 12-13). Böyle bir ortamda başlayan ve dört yıl süren Kurtuluş Savaşında da ülkenin beşeri ve fiziki kaynakları sonuna kadar kullanılmış, Cumhuriyetin ilanından sonra her işin devletten beklendiği uzun ve zor bir dönem başlamıştır. Devlet bir taraftan okul, hastane, yol yaparak ülkeyi yeniden inşa etmeyi; diğer taraftan da şekeri, çimentoyu üretecek fabrikalar kurmayı planlamaktaydı.1920’li yıllarda ülkenin bulunduğu bu olumsuz durumda dahi egemen olan iktisadi düşünce, piyasa mekanizması esas alınarak, sermaye birikiminin özel sektör aracılığıyla gerçekleştirilmesi yönündeydi.
  1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’nde özel sektör ağırlıklı ve piyasa ekonomisine yönelik bir iktisadi kalkınma modelinde karar kılınmıştır (Çarıkcı, 1998: 3244).
  Bu çalışmada, cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk’ün iktisat politikası 1923–1929 yılları arası ve 1929–1938 yılları arası olmak üzere iki alt bölümde incelenecektir
 2. Acil

  Cumhuriyetin Kurulduğu Ilk Yıllarda Ekonomide Devletçi Politikalar Izlenmesinin Neden isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda ekonomide devletçi politika izlenmesinin nedenleri,  cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda ekonomide devletçi politikalar izlenmesinin nedenleri,  cumhuriyetin kuruldugu ilk yıllarda ekonomide devletcıler politikalar izlenmesini nedenleri nelerdir