+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Molekül Halinde Çözünme Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Molekül Halinde Çözünme Hakkında Bilgi
  Molekül Halinde Çözünme hakkında bilgi

  Molekül Halinde Çözünme :
  Kovalent yapılı maddelerin bir çoğu suda çözünmezler. Çözünebilenlerin çoğu moleküller halinde suda çözünürler. (+) ve (-) iyonlar içermediğinden çözelti elektriği iletmez. Organik maddelerden alkoller, şekerli maddeler suda moleküller halinde çözünürler.

  (Etil Alkol) C2H5OH(S) + H2O → C2H5OH(aq)
  (Glikoz) C6H12O6(k) + H2O → C6H12O6(aq)

  Çözeltileri asidik, bazik ve nötr olarak da sınıflandırmak mümkündür:
  1) Asidik Çözeltiler : Suda çözündükleri zaman sudaki H+ iyonlarının derişimini arttıran maddelere asit denir. Bu maddelerin sulu çözeltilerine de asidik çözelti denir. Bazı maddeler yapılarındaki H+ iyonunu suya verirler. HCl, HNO3 gibi asitler ile CO2, SO2 gibi ametal oksitlerinin sulu çözeltileri asidiktir.

  2) Bazik Çözeltiler : Suda çözündükleri zaman, sudaki OH- iyonlarının derişimini arttıran maddelere baz, çözeltilerine de bazik çözelti denir. NaOH, KOH gibi metal hidroksitleri ile Na2O, K2O gibi metal oksitlerin sulu çözeltileri baziktir.

  3) Nötr Çözeltiler :
  Çözelti içinde H+ ve OH- iyonları derişimi saf sudaki H+ ve OH- iyonu derişimine eşit ise bu çözeltiler nötr çözeltilerdir. NaCl, C2H5OH, CO gibi. ……(4)

 2. Acil

  Molekül Halinde Çözünme Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder