+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Su Vakfının Etkinlik Alanları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Su Vakfının Etkinlik Alanları
  Su vakfının etkinlik alanları

  Su vakfının etkinlik alanları ilgili bilgi


  Su Vakfı, su kültür ve medeniyetinin yaşatılması, ihyası ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, yapılanlara destek olunması, suyu insanların kullanımına sunan eserlere tarihî hüviyetlerinin tekrar kazandırılması, su kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasının ve korunmasının sağlanması, suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki yerinin ve ehemmiyetinin insanımıza kavratılması, suyun en verimli şekilde ve tasarrufa riayet edilerek kullanılması şuurunun geliştirilmesi, yeni su kaynaklarının bulunması ve hizmete alınması için çalışmalarda bulunulması amacıyla 1995 yılında kuruldu.

  Su Vakfının Etkinlik Alanları


  Toplumları su hakkında bilgilendirir
  Kongreler düzenleyerek bilinçlendirir
  Panel ve konferasslar düzenler
  Sempozyunlar düzenleme
  Kitap ve broşürler basarak okullara dağıtma
  Okullarda su ve temiz enerji konularında seminerler verme
  Tarihi çeşme ve suları korumak ve yeniden kullanıma açmak
  Uluslararası kurslar düzenleme ve bilimsel çalışmalar yapma
  Kitaplar yayınlamak
  İnternet üzerinden su konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte ve faaliyetlerini geniş kitlelere duyurma
 2. Acil

  Su Vakfının Etkinlik Alanları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


su vakfı etkinlik alanı,  su vakfı etkinlik,  su vakfının amacı