+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Beşeri Sistemler Inceleme Alanlarına Göre Kaça Ayrılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Beşeri Sistemler Inceleme Alanlarına Göre Kaça Ayrılır
  Beşeri sistemler inceleme alanlarına göre kaça ayrılır


  1 Astronomi :
  Uzay bilimi
  2 Jeoloji : Yer Bilimi
  3 Jeofizik : Dünyanın iç yapısının inceleyen bilim dalı
  4 Hidroloji : Sular bilimi
  5 Meteoroloji: Atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalı
  6 Kartografya :Harita bilimi
  7 Zooloji : Hayvan bilimi
  8 Botanik : Bitki bilimi
  9 Antropoloji : İnsan bilimi
  10Etnoloji : İnsan ırklarını inceleyen bilim dalı
  11Sosyoloji : Toplum inceleyen bilim dalı
  12Demografi : Nüfus bilimi


  1 Genel Coğrafya
  A Fiziki Coğrafya
  a) Jeomorfoloji
  b) Klimatoloji
  c) Biyocoğrafya
  d) Hidrografya
  B Beşeri Coğrafya
  C Ekonomik Coğrafya
  2 Yerel Coğrafya
  A) Bölge Coğrafyası
  B) Ülke Coğrafyası
  C) Kıta coğrafyası


  Litosfer(Taş Küre):
  Doğal unsurların başında dağlar, tepeler, platolar, ovalar ve vadiler gibi çeşitli yer şekilleri gelir Yerşekilleri çeşitli özellikteki taş ve tabakalardan oluşurlar Yer kabuğunun bu katı bölümü taş küre (litosfer) olarak ta ifade edilir
  Hidrosfer(Su Küre): Ç evremizde a karsular, göller ve denizler kaynak suları ve yeraltında da su bulunmaktadır Bunların hepsine birden su küre (hidrosfer) denir
  Atmosfer(Hava Küre): Çeşitli gazların karışımı olan atmosferdeki hava, insanların yanı sıra diğer canlıların yaşayabilmeleriiçin ilk koşuldur
  Biyosfer(Canlılar Küresi): Çevremizdebitkiler ve hayvanlar da vardır Bunlar biyosferi oluşturur Bu canlı unsurlarla birlikte çevrenin şimdiye kadar belirtilmiş olan unsur larının hepsi birlikte doğal sistemleri oluş tururlar
 2. Acil

  Beşeri Sistemler Inceleme Alanlarına Göre Kaça Ayrılır isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder