+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Uygur Devleti Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Uygur Devleti Hakkında Bilgi
  Uygur devleti hakkında bilgi

  Uygur devleti


  Uygur Devleti yerleşik yaşamı benimseyen ilk Türk topluluğudur.Budizm ve Maniheizm'i benimsemişlerdir.
  Çin'den sonra matbaayı geliştirerek ikinci kez kullanılan ve hareketli harfleri icat ettiler.
  840 yılında Kırgız Türkleri tarafından yıkıldılar.
  Budizm ve Maniheizm Uygurların hem mimari alanında hem de savaşçı özelliklerini kaybetmelerinde etkili olmuştur.
  Kırgızlar Uygurları yıkarak Türk yurdunun Moğollar'ın eline geçmesine neden olmuşlardır. Bu yüzden Türk tarihinde olumsuz anılmışlardır.

  Karluk ve Basmiller’le birleşerek 2. Göktürk Devletini yıkan UYGURLAR Orhun bölgesinde UYGUR DEVLETİ‘ni kurdular. Kurucuları KUTLUK BİLGE KÜL KAĞAN, merkezleri Ordubalıktır. Bilge Kül Kağan’dan sonra MOYENÇUR başa geçmiş, onun döneminde Müslüman Araplar ile Çinliler arasında Talas Savaşı yaşandığından, Abbasilere yenilen Çinliler güç kaybına uğramışlardı. BÖGÜ KAĞAN devrinde Uygur Türkleri ile çin arasında iyi ilişkiler kuruldu ve ticaret iyice gelişti. Bögü Kağan Çine yardım amacıyla Tibet Seferine” çıkmaya karar verdi. Mani Dininin Özelliği Avlanmayı, et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan 1 dindir.

  Mani Dininin Uygurlar üzerindeki Etkileri

  •Uygurlar Savaşçılıklarını bu neden kaybetmek zorunda kaldılar.
  •Yerleşik hayata geçtiler.
  •Yerleşik hayata geçmeleriyle Uygurlar ticaret,bilim, sanat ve edebiyat gibi 1 çok alanda geliştiler
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Uygurların Genel Özellikleri nelerdir


  * Türk devletleri arasında ilk kez yerleşik hayata geçen devlettir.
  * Türk tarihinde ilk defa; kent ve kasaba kurmuş mimari eserler bırakmış, kağıt ve matbaayı kullanmışlardır.
  *Çok çabuk din değiştirmişlerdir. (Mani, Budizm)
  *İlk eğitim kurumlarını açan Uygurlardır.
+ Yorum Gönder