+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Yıldırım Beyazıtın Hayatını,siyasi Olaylarını,yaptığı çalışmaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yıldırım Beyazıtın Hayatını,siyasi Olaylarını,yaptığı çalışmaları
  Yıldırım beyazıtın hayatını,siyasi olaylarını,yaptığı çalışmaları

  ÖNEMLİ OLAYLAR:

  1)- Niğbolu Savaşı(1396)
  2)- Anadolu'da Türk Birliğinin Sağlanması
  3)- İstanbul Kuşatmaları
  4)- Ankara Savaşı (1402)

  1)-NİĞBOLU SAVAŞI (1396):
  Sebepleri: a)- Kuşatma altında bulunan Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi
  b)- Macarlar'ın Osmanlıların Balkanlar'daki ilerleyişi karşısında papadan yardım istemesi.
  Savaş : Avrupa Devletlerinin ordularından oluşan (Macar Fransız Alman İngilizPolonya
  Venedik ve diğerleri)Haçlı ordusunun Niğbolu kalesini kuşatması üzerine Yıldırım Bayezid
  İstanbul kuşatmasını kaldırarak Niğbolu önlerinde Haçlı ordusunu yendi.
  Önemi : a)- Bu zaferden sonra bulgaristan tamamen Türk topraklarına katıldı.
  b)- Bu zafer Anadolu Türk Birliğinin sağlanmasında da etkili oldu.
  c)- Mısır'daki halife Yıldırım'a "Rum Diyarının Sultanı" ünvanını verdi.

  2)- ANADOLU'DA TÜRK BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI:
  Hatırlanacağı gibi anadolu'da Türk birliğinin sağlama çabaları Orhan Bey zamanında başlatılmış bu
  dönemde Karesi beyliği Osmanlılara bağlanmış Ankara Ahilerden alınarak Osmanlı topraklarına
  katılmıştı.
  I. Murat devrinde beyliklerle akrabalık yoluyla dostluk kurulmaya çalışılmış Germiyanoğullarından
  çehiz olarak bazı topraklar alınmış Karaman Bey'i akrabalığa rağmen düşmanca davranışlarını
  sürdürünce üzerine sefer düzenlenmiş yine Hamitoğullarından para karşılığı bazı topraklar satın
  alınmıştı.
  YILDIRIM BAYEZID Anadolu birliğini sağlamak için iki sefer düzenledi. Bu seferler sonucunda:
  a)- Batı Anadolu'daki beyliklerden Germiyan AydınSaruhan Menteşe ve Hamitoğullarına son verildi.
  b)- Candaroğullarına son verildi.
  c)- Kadı Burhanettin Beyliği (Eretna devleti) ile yapılan KIRKDİLİM savaşında Osmanlı kuvvetleri
  yenildi. Şehzade Ertuğrul şehit oldu. Kadı Burhaneddin'in Akkoyunlu Devletiyle yaptığı savaşta
  ölmesi üzerine bu beyliğin toprakları da Osmanlılara katıldı.
  d)- 1401 yılında Karamanoğullarına son verildi.
  e)- Dulkadir oğulları Beyliği Osmanlılara bağlandı.

  3)- İSTANBUL KUŞATMALARI:

  Yıldırım Bayezıd 1291-1400 yılları arasında İstanbul'u 4 kez kuşatmış bu kuşatmalar sırasında
  Bizans'a Karadenizden gelecek yardımı engellemek için boğazın Anadolu yakasına Anadolu
  Hisarını(Güzelcehisar) yaptırdı.
  Bu kuşatmaların başarısız olma sebepleri:
  a)- Karamanoğullarının problem çıkarması
  b)- Haçlı Saldırıları (Niğbolu)
  c)- Timur tehlikesi

  OSMANLI-BİZANS ANTLAŞMASI: Yıldırım Timur tehlikesinin belirmesi üzerine Bizans ile anlaşma
  imzalayarak 4. kuşatmayı kaldırdı. Bu antlaşmaya göre:
  a)- İstanbul'da Türk mahallesi kurulacak ve bir cami yapılacak.
  b)- Türkler ticaret amacıyla serbestçe İstanbul'a girebilecek.
  c)- İstanbul'da Türklerin davalarına bakmak için kadı bulunacak.
  d)- Bizans Osmanlı Devletine vergi verecek.

  4)- ANKARA SAVAŞI (1402):
  15. yüzyıl başlarında Osmanlılar doğuda Memlük ve Timur Devletiyle komşu olmuşlardı. Timur Çağatay
  Hanlığına son vererek büyük bir devlet kurmuş Altınorda devletinin parçalanmasına yol açmış İranIrak
  ve kuzey Hindistan'ı topraklarına katıp 1400 yılından itibaren Osmanlı topraklarına saldırmaya
  başlamıştı
 2. Acil

  Yıldırım Beyazıtın Hayatını,siyasi Olaylarını,yaptığı çalışmaları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder