+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması
  Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması

  Yabgu devleti zamanında Oğuzlar Üç-Oklar ve Boz-Ok diye iki kısım halinde teşkilatlanmışlardır. Bu kısımları meydana getiren Oğuz kabileleri hakkında biri Kaşgarlı Mahmud un Divan-ı Lügati't-Türk'ünde (11. asrın 3. çeyreği) diğeri Reşidüddin in Camiü't-Tevarih (14. asrın ilk çeyreği) nde olmak üzere iki kaynak mevcuttur. Divan-ı Lügati't-Türk'de ayrı ayrı damgaları ile birlikte 22 Oğuz kabilesi gösterilmiş, Reşidüddin ise, hem kabile sayısını 24 e çıkarmış, hem Boz-Ok, Üç-Ok tasnifi yapmış, ayrıca damgalara ilaveten, her kabilenin ongon unu belirtmiştir:

  Oğuz kabileleri:
  Boz-Ok lar: Kayı, Bayat, Alka-evli (Alka Bölük), Kara-evli (Kar-bölük), Yazır, Döğer, Dodurga, Yaparlı, (Divan-ı Lügati't-Türk'de yok), Afşar, Kızır (Divan-ı Lügati't-Türk'de yok), Beğdili, Karkın (Divan-ı Lügati't-Türk'de yok). Bunun yerine Çaruklu).
  Üç-Oklar: Bayındır, Peçenek, Çavuldur, Çepni, Salur, Eymür, Alayuntlu, Yüreğir, İğdir, Büğdüz, Yıva (Iva), Kınık.

  1000 yıllarına doğru Oğuz Yabgu Devleti yıkıldı. Bunun, Kimekler den bir kol olup, 9. asırda bir kuvvet olarak beliren Kıpçaklar (Kumanlar) ın baskısına ilaveten, Selçuklu ailesinin kendilerine bağlı kütlelerle birlikte ayrılmaları neticesi vuku bulduğu kabul edilmektedir. Kaşgarlı nın Oğuz haritasına (DLT II. e ilave) göre, 11. asır ortalarında Kıpçaklar Oğuz bozkırı nı ve Seyhun nehrinin aşağı mecrası sahasını işgal etmiş bulunuyorlardı.

  Yabgu Devleti nin çöküşü üzerine, Oğuzlar dan kalabalık bir kısım Karadeniz in kuzeyinden batıya göçmüş (Uzlar), diğer bir kısım Cend bölgesine, oradan da Horasan a yönelmiştir (Selçuklular). Yerlerinde kalan Oğuzlar ın 11. asır ortalarında Karacuk dağları bölgesinde Mankışlak ta ve Seyhun kıyısındaki kasabalarda oturdukları; Moğol istilâsı sırasında da Cend de ve Karakum da Türkler in bulunduğu görülmektedir
 2. Acil

  Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder