+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Edebiyatta Kıta Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Edebiyatta Kıta Nedir
  edebiyatta kıta nedir hakkında bilgi 2. Asel
  Bayan Üye

  Edebiyatta Kıta Ne Demek

  Yalnız ikinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı iki beyitlik nazım biçimidir. (xa-xa) Kıtalar genellikle dörtlük adıyla adlandırılır. Kıtalarda beyitler arasında anlam birliği bulunur ve beyitler birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Kıta nazım biçiminde şair mahlas kullanmaz. Ancak, mahlas kullanılmış kıtalar da vardır. Kıtaların konusu çok değişiktir. Hemen her konuda kıta yazılabilir.

  Beyit sayısı ikiden fazla olan kıtalara kıt'a-i kebîre denir.


  Örnekler:

  Kalem olsun eli ol kâtib-i bed-tahririn

  Ki fesâdı rakamı sûrumuzu şûr eyler

  Gah bir harf sukutiyle eder nadiri nâr

  Gah bir nokta kusûriyle gözü kör eyler

  Fuzuli

+ Yorum Gönder