+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Kelime Anlam Türlerinden SESTEŞ Sözcükler Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kelime Anlam Türlerinden SESTEŞ Sözcükler Nedir
  Kelime Anlam Türlerinden SESTEŞ Sözcükler Nedir kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Sesteş Nedir

  Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler. Şiirde cinas olarak kullanılır ve cinaslı kafiye yapılır.

  Örnekler:

  Gül: 1. çiçek, 2. gülmekten emir
  Kır: 1. kırsal alan, 2. kırmaktan emir, 3. beyaz
  Yazma: 1. baş örtüsü, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma işi

  Ek almış kelimelerle, ek almış ve almamış kelimeler arasında da eş seslilik söz konusudur. Bu ekler görevce farklı ekler de olabilir:

  Örnek:

  Siyah anlamındaki “kara” ile “kar-a” (-a: yönelme hâl eki) gibi

  Uyarı 1 : “hala” ve “hâlâ”, “kar” ve “kâr”, “adet” ve “âdet” kelimeleri eş sesli değildir. Okunuşları ve anlamları farklıdır.
  Uyarı 2 : Eş sesli kelimelerle çok anlamlı sözcükleri karıştırmamak gerekir. Eş seslilikte farklı sözcükler söz konusu iken, çok anlamlılıkta ise bir sözcüğün farklı anlamları söz konusudur.


  Örneğin:

  “Çay kenarında çay içmek çok zevklidir.” cümlesindeki “çay” sözcükleri iki ayrı sözcük olup eş sesli sözcüklerdir. Ancak,
  Su ile dolu şişeyi bir kenara bıraktı.Tabanca dolu olabilir, dikkat edin. Dağ bayır keklik dolu.
  Cümlelerinde ise bir tek sözcüğün (dolu) de*ğişik anlamlara gelecek şekilde kullanımı söz konusudur.

+ Yorum Gönder