+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Fiilden İsim Yapan Ekler Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fiilden İsim Yapan Ekler Hakkında Bilgi
  Fiilden İsim Yapan Ekler Hakkında Bilgi kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Fiilden İsim Yapan Ekler

  Dilimizde eylemlerin üzerine gelerek onlardan adlar (isimler) türeten eklere Fiilden İsim Yapan Ekler adı verilir. En çok kullanılanlar şunlardır:

  -me: karma, umursama…
  -mek: gülmek, yemek, çakmak…
  -iş: özleyiş, duyuş, bakış…
  -(i)m: uçurum, geçim, ölçüm…
  -i: yazı, sayı, doğu …
  -k: yanık, açık, tarak …
  -gi: sevgi, uy{u)ku, örgü…
  -ek: erek, bıçak, korkak…
  -gin: kırgın, yetişkin, solgun…
  -{i)n: ekin, yığtn, akm …
  -gen: unutkan, çahşkan, sıkılgan…
  -geç: yüzgeç, süzgeç, utangaç …
  -ti: bulantı, çalkantı, yaşantı …
  -inti: esinti, sıkıntı, üzüntü…
  -(i)t: yakıt, geçit, umut…
  -enek: gelenek, olanak, tutanak…
  -ici: boğucu, yakıcı, yıkıcı…

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan isim türeten eklerdir. Bunlar da cümlede sıfat, zarf görevlerinde kullanılabilir.
  “Burada eskiden bir durak vardı.”
  cümlesinde altı çizili sözcük, “dur-” fiiline “-ak” eki getirilerek yapılmıştır.
  En çok kullanılan fiilden isim yapma eklerini cümle içinde gösterelim.
  “Bu istek bende eskiden beri var.”
  “Gereksiz bir yığın eşya var bu evde.”
  “Herkese sevgi duymam gerekmiyor.”
  “Büyük bir dalga, kuma yazdıklarımı sildi, götürdü.”
  “O, babasına çok düşkün bir çocuk.”
  “Bu kadar alıngan olmana gerek yoktu.”
  “Her dalgıç bu kadar derine dalamaz.”
  “Yeni aldığım süzgeç ortalıkta görünmüyor.”
  “Doğa durağan değil değişkendir.”
  “Bu eserin okuyucu bulması çok zor.”
  “Artık aynı şeyleri yapmaktan usanç duydum.”
  “Bu yazı geçen gün dergide yayınlandı.”
  “Bir ay da kesinti olmasa maaşlarda.”
  “Geldiklerine dair bir belirti var mı?”
  “Dağlar bize artık geçit vermiyor.”
  “Işıl ışıl bir güne daha merhaba dedik.”
  Türkçe’de sayı bakımından en çok yapım eki fiilden isim yapma ekleridir. Biz burada ancak çok önemlilerini verdik.

  d. Fiilden Fiil Yapma Ekleri
  Fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan yeni fiiller türeten eklerdir.
  “Buradan iki yıl önce taşındı
  “Müzeyi gezmeden buradan gidilmez
  “Ortalık iyice karıştı
  “O sudan sana da mı içirdiler
  “Bu sözümüz onu mutlaka darıltmıştır
  “Yeni takılan sokak lambalarını söktürmüşler
  “Çiçekleri dalından koparmayın
  “Bu suçlama karşısında biraz şaşaladım
+ Yorum Gönder