+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Divan Edebiyatı Nazım Türleri HİCVİYE Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatı Nazım Türleri HİCVİYE Nedir
  Divan Edebiyatı Nazım Türleri HİCVİYE Nedir kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Hicviye hakkında bilgi

  Halk edebiyatındaki "taşlama"ya denk düşen divan edebiyatı şiir türü. Hicviyeler gazel, kaside, murabba, muhammes gibi nazım biçimleriyle yazılabilirler.
  Divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi Nef'i'dir. Siham-ı Kaza Nef'i'nin hicviyelerinden oluşan ünlü eseridir. Son derece sanatlı ve zeka mahsulü hicviyeleri olduğu gibi galiz küfürler içerenleri de vardır ve bu nedenle eserler edebi bir bütünlük arzetmez. Şeyhülislam Yahyâ Efendi ile Nef'i arasındaki aşağıdaki atışma bu türün başyapıtlarından sayılır.

  "Tâhir Efendi bize kelb demiş
  İltifâtı bu sözde zâhirdir.
  Mâlikî mezhebim benim zîrâ,
  İtîkâdımca kelb tâhirdir."
  Nef'i


  "Şimdi hayli sühan-verûn içre
  Nef’î mânendi var mı bir şair
  Sözleri Seba-i Muallâka’dır
  İmrülkays kendidir kâfir"
  Şeyhülislam Yahyâ
  "Bize kâfir demiş mütfî efendi
  Tutalım ben anca diyem Müselmân
  Vardık da yarın Rûz-i Cezâya
  İkimiz de çıkarız anda yalan"
  Nef'î

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  DİVAN EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ


  1. TEVHİT VE MÜNACÂT:
  Tanrının birliğini ve yüceliğini anlatan şiirlere tevhit, Tanrıya yapılan yalvarış ve yakarışları anlatan şiirlere de münacât denir. Daha çok kaside biçimiyle yazılmıştır.

  2. NAAT: Hz. Muhammed”i övmek için yazılan şiirlere denir. Bunlar da daha çok kaside biçimiyle yazılmıştır.

  3. MERSİYE: Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak için yazılan şiirlerdir. Genellikle terkib-i bent biçimiyle yazılmıştır. (Bu türün, Eski Türk Edebiyatı”ndaki adı sagu, Halk Edebiyatı”ndaki adı ise ağıttır).


  4. METHİYE:
  Bir kimseyi övmek için yazılan şiirlerdir. Bunlar da genellikle kaside biçiminde yazılmıştır.

  5. HİCVİYE: Bir kimseyi yermek için yazılan şiirlerdir.

  6. FAHRİYE: Şairlerin kendilerini övmek amacıyla yazdıkları şiirlerdir

+ Yorum Gönder