+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Çevre Kavramı Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çevre Kavramı Nedir
  Çevre Kavramı Nedir kısaca 2. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye

  Çevre Nedir?

  Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

  Bir başka ifade ile çevre, bir organizmanın var olduğu ortam yada şartlardır ve yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var olmuştur. Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür.

  Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal dengeleri bozmasıyla başlamıştır.

  İnsan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın çevresiyle oluşturduğu doğal dengeyi meydana getiren zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar, zincirin tümünü etkileyip, bu dengenin bozulmasına sebep olmakta ve çevre sorunlarını oluşturmaktadır.

  İnsanların çevre açısından karşı karşıya kaldığı başlıca problemler şöyle özetlenebilir:
  Hava, su ve topraklarımızın her geçen gün artan oranlarda kirlenmesi ve önemli bir kısmının kullanılamaz hale gelmesi,
  Özellikle Büyükşehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle yaşanamaz hale gelmesi,
  Ozon tabakasının delinmesi,
  Yerkürenin giderek ısınması,
  Kanser ve benzeri hastalıkların artması,
  Doğal kaynakların hızla tüketilmesi..

+ Yorum Gönder


çevre kavramı nedir,  çevre kavramı,  Cevre kavrami,  çevre kavramını araştırınız,  kavramlar cevrw,  doğal çevre kavramları