+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda çap Nasıl ölçülür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  çap Nasıl ölçülür
  çap nasıl ölçülür kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  ÇAP NASIL ÖLÇÜLDÜĞÜ HAKKINDA BİLGİ

  -1. Yuvarlak ya da yuvarlatılmış bir şekli bakışımlı olarak bölen doğru.

  -2. Bir çemberde, bir çembersel nesnede, merkezden geçen ve eğriyle sınırlanan doğru parçası; bu parçanın uzunluğu: iki santimetre çapında bir boru.

  -3. Bir şeyin önemi, büyüklüğü, yaygınlığı: Avrupa çapında bir girişim. Grevler ülke çapında yaygınlaşıyor Bu sorun büyük çapta bilgisizlikten kaynaklanmaktadır.

  -4. Bir kimsenin konumundan ya da niteliklerinden kaynaklanan gücü, değeri, ağırlığı: Onun çapında bir adam böyle bir görevi kabul etmez. Uluslararası çapta bir yazar.

  -5. Çaptan düşmek, bir kimse sözkonusuysa, eskisine oranla çalışma

  erkezi A olan çember yaylan

  – merkezi B olan çember yayıarı merkezi C olan çember yayıarı

  eğişmez çapta eğriler

  ücünü, yaratma yeteneğini yitirmek, işe yaramaz duruma düşmek.

  -Geom. Bir eğrinin ya da bir yüzeyin merkezinden geçen kiriş. (AB bir (C) çemberinin çaplarından biri ise, (C) Eukleides düzleminin, MA MB = 0 olan M noktalarının kümesi olarak tanımlanabilir.) ansikl. [/I]böl.]


  –Bir eğrinin ya da bir yüzeyin merkezinden geçen doğru. (Sözcüğün daha yaygın olarak kullanılan birinci anlamıyla karışmasını engellemek için kimi kez çap doğrusu denir.)

  -Huk. Bir taşınmazın genel kadastro planından çıkarılmış geometrik planı.

  -Mad. oc. Çap genişletme makinesi, tabanına giriş bulunması koşuluyla kuyu, yeraltı kuyusu ve fere kazısında kullanılan makine. (Bk. ansikl. böl.)

  -Mak. san. Yuvarlanma çapı, dişli çark düzeninde, her dişli çarkın diğerinin üzerinde kaymadan yuvarlandığı varsayılan saymaca çemberin çapı.

  -Metalürj. Bir çekirdeğin kritik çapı, bir katı çekirdeğin sınır çapı; çap bu sınırın üzerine çıkarsa, çekirdek buhar, sıvı ya da katı bir fazdan hareketle gelişebilir. (Birkaç nanometrelik bu çapın altında ise çekirdek çözünmeyle kaybolur.)

  –İdeal kritik çap, ideal bir suverme ortamı, yani sonsuz soğutan bir ortam için, suverme kritik çapı.

  –Suverme kritik çapı, su verilmiş çelikten bir çubuğun (silindir) sınır çapı; çap bu sınırdan küçükse, çubuğun özde sertleştirildiği kabul edilir. (Bu çap, çeliğin türleri ve suverme koşullarıyla değişir.)

  Oto. Silindir çapı, pistonlu klasik bir motorda silindirin enine kesitinin en büyük boyutu. (Silindir hacmini hesaplama öğelerinden biri olan silindir çapı, genellikle milimetre cinsinden ifade edilir.)

  çap.jpg


  -Ölçbil. Çap halkası, BAGA’nın eşanlamlısı.

  Parac. Madeni bir paranın boyutu.

  -Seram. Çap pergeli, çömlekçinin, taslak halindeki bir parçayı istenen boyutlara getirmekte yararlandığı, devinimli yatay cetvellerle donatılmış dikey bir koldan oluşan alet.

  Sil. Ateşli silahta atım yatağının enine kesitinin iç boyutu. (Bk. ansikl. böl.)

  –Bir merminin enine kesitinin dış boyutu.

  –Topta namlunun boyu ile atım yatağının boyutu arasındaki oran. (Namlu uzunluğu/m olan 100 mm’lik topa 70′lik denir.)

  – Çap denetim aygıtı, ateşli silah namlusunun boyutlarını denetlemeye yarayan aygıt. (Bk. ansikl. böl.)

  –Düşük çaplı mermi, atışın yapıldığı namlunun çapından daha küçük çaptaki mermi.

  -Topol. Bir (E, d) metrik uzayının bir A parçasının çapı, (x, y) € A2 için d (x, y) gerçek sayılar kümesinin, kimi kez s (A) ile gösterilen üst sınırı.(6 (A) € İR ise A sınırlıdır, d {a, b)= b

  -a | olmak üzere d uzaklığıyla donatılmış İR üzerinde, d (a,b),] a,b [, [a,b], ]a,b], [a,b[ aralıklarının çapıdır.)

  ANSİKL. Geom. Bir (C) eğrisinin, uzunluk olarak göz önüne alınan çapı, (C) ye sıkı koşut (çakışmayan) iki teğet arasındaki uzaklıktır. Daha kesin olarak söylenirse, değişmez çapta eğriler ele alınır ve çember bu eğrilerin özel bir halini oluşturur. Her düşey kesiti böyle bir eğriyle sınırlanan yatay rulolar göz önüne alalım: aynı kesitli bu rulolardan ikisine dayanan bir levha, aynı yatay düzlem içinde kalarak yer değiştirebilir. Bu eğrilerin çaplarının değeri d olursa, çevre uzunlukları daima ırdye eşittir. Aşağıdaki şekilde değişmez çapı 2k-(a + b + c) ye eşit olan eğri, bir üçgenden başlanarak elde edilmiştir. Köşe sayısı tek olan hangi çokgenden başlanırsa başlansın bu tür eğriler elde edilebilir.

  u kavram E3 Eukleides uzayının yüzeylerine genişletilebilir. Küresel üçgenler ve simitsel doğru parçalarıyla sınırlanmış bir "dörtyüzlü" elde edilir. Küre bunun özel bir halidir.

  Mad. oc. Makine, ilk aşamada, açılacak deliğin ekseni boyunca yaklaşık 300 mm’lik bir kılavuz delik açan bir sondaj makinesi biçiminde çalışır. Çubuk dizisinin ucuna moletli bir çap genişletme başlığı takılır ve çubuklar yüzeyden çekilerek ilk açılan delik genişletilir. Bu yolla, uzunluğu yüzlerce metreye, çapı 2 ile 4 metreye ulaşan havalandırma tereleri, geleneksel yöntemlere oranla çok daha kolay açılır.

  Sil. Silah türleriyle birlikte çap saptama yöntemi de değişti. Eskiden, taşınır silahlarda çap, kurşunun ağırlığına göre mermi sayısıyla belirleniyordu: 14′lük tüfek, ülkeden ülkeye değişen birim ağırlığın on dörtte biri ağırlığında mermi kullanan tüfeklerdi. XIX. yy. başında namlu çapı milimetre cinsinden ölçülmeye başlandı.

  skiden topların çapları attıkları güllenin ağırlığına göre saptanmaktaydı; örneğin bu alanda kullanılan ağırlık birimi Fransa’da livre, ingiltere’de pounder, Osmanlı İmparatorluğu’nda ise okkaydı: 6 okkalık top, 6 okkalık gülleler atan topa denirdi. XIX. yy.’da yivli toplarda çap, setler arasında ölçülen atım yatağı çapıyla belirtilmeye başlandı ve birim olarak milimetre (Fransa), santimetre (Almanya) ve parmak (ingiltere) kullanıldı. Topların namlu boyunun çapa oranı ve merminin ilk hızı sürekli olarak arttı. XVIII. yy. top namlularının boyu çaplarının 20 katını aşmıyordu. 1918′de kullanılan topların namlu boyu ise 35 çapa ulaştı. Bugün sahra topları 50 çap boyundadır, tank topları da 70 çapı geçer.

+ Yorum Gönder


çap nasıl ölçülür,  boru çapı nasıl ölçülür,  cap nasil olculur,  saat çapı nasıl ölçülür,  mermi çapı nasıl ölçülür,  çapı nasıl ölçülür