+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Anadolu’da Kurulan Birinci Türk Beylikleri Hakkında Kısa Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Anadolu’da Kurulan Birinci Türk Beylikleri Hakkında Kısa Bilgiler
  Anadolu’da Kurulan Birinci Türk Beylikleri hakkında kısa bilgiler

  1) Saltuklular (1072 – 1202): Saltuk Bey tarafından merkez Erzurum olmak üzere Kars, Artvin, Bayburt’ta kurulmuştur. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir.
  Eserler; Erzurum Kale Cami, Erzurum Ulu Cami, Tepsi Minare (Saat Kulesi) , Erzincan Mama Hatun Kervansarayı ve Kümbeti, Erzurum Micingert Kalesi, Erzurum Emir Saltuk Kümbeti (Anadolu’nun en eski anıtsal mezar yapısı)


  2) Mengücekler (1080 – 1228):
  Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Kemah ve Divriği dolaylarında kurulmuştur.
  Eserler; Divriği Ulu Cami, Divriği Kale Cami, Divriği Külliyesi (Anadolu’nun en eski külliyesi)
  İKAZ: Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası; UNESCO’nun Dünya mirasına Türkiye’den dahil ettiği ilk mimari eserdir.

  3) Danişmendliler (1080 – 1178):
  Danişmend Gazi tarafından Sivas merkez olmak üzere Amasya, Tokat, Niksar ve Kayseri dolaylarında kurulmuştur. Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerinin en büyüğü ve en güçlüsüdür. Anadolu Selçuklu Devleti’nin Anadolu Türk Birliği’ni sağlama konusundaki en büyük rakibidir. Anadolu’da ilk medreseyi Niksar’da açmışlardır. (Yağıbasan Medreseleri) Haçlılarla savaşmışlar ve bu savaşları “Danişmendname Destanı” adlı eserde anlatmışlardır.
  Eserler; Tokat ve Niksar Yağıbasan Medreseleri (Anadolu’daki ilk medrese), Niksar Ulu Cami, Kayseri Ulu Cami, Kayseri Gülük Cami, Kayseri Melik Danişment Gazi Kümbeti, Emir Gazi Kümbeti

  4) Artuklular (1102 – 1409):
  Artuk Bey tarafından Mardin, Batman ve Hasankeyf çevresinde kurulmuştur. Daha sonra Hasankeyf (Diyarbakır), Mardin ve Harput olmak üzere üç kol halinde yaşamışlardır. Anadolu’da ilk köprüleri yapmışlardır.
  Eserler; Diyarbakır Artuklu Sarayı, Diyarbakır Surları, Harput Ulu Cami, Malabadi Köprüsü, Mardin Hatuniye Medresesi

  5) Çaka Beyliği (1081 – 1093):
  İzmir ve çevresinde ilk Türk denizcisi Çaka Bey tarafından kurumuştur. Denizcilikle uğraşan ilk Türk beyliğidir. İlk Türk donanması kurulmuştur. İstanbul’u İslamiyet döneminde ilk kez kuşatan Türk hükümdarı Çaka Bey’dir. Türk Deniz Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi Çaka Beyliği ile başlar.
  ► Çaka Beyliği’nin Anadolu Selçuklu tarafından yıkılmasıyla; Batı Anadolu’daki ilk Türk hakimiyeti de son bulmuştur. Çaka Beyliği’nin yıkılışı Türk denizciliğinin gelişmesini 150 yıl geciktirmiştir.

  *İKAZ:
  Türk tarihinde denizcilik faaliyetlerinin bu kadar geç başlamasının nedeni; Türklerin daha önce denize kıyı coğrafyalarda egemenlik kuramamış olmalarıdır.

  SÜZGEÇ:
  Bu dönemde bu beyliklerden başka Anadolu’da Ahlat ve çevresinde Sökmenliler (Ahlatşahlar), Bitlis ve Erzen’de Dilmaçoğulları, Diyarbakır’da İnaloğulları (Yınaloğulları), Harput’ta Çubukoğulları, Denizli ve Ladik dolaylarında İnançoğulları, Efes ve çevresinde Tanrıvermişoğulları adlı beylikler de kurulmuştur.
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  ANADOLU'DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ

  Saltukoğulları (1072 -1202)
  Alparslan'ın Anadolu'nun fethi için görevlendirdiği komutanlardan Ebu'l Kasım Saltuk tarafından merkez Erzurum olarak kurulmuştur. Haçlılarla ve Gürcülerle mücadele içine giren beylik Büyük Selçuklularda çıkan taht kavgalarına da karışmıştır. Erzurum ve çevresinin Türkleşmesine yardımcı olan beylik bu bölgede imar faaliyetlerinde bulunmuştur. Rükneddin Süleyman tarafından 1202'de Anadolu Selçuklularına bağlanmışlardır.

  Danişmendoğulları (1080 -1178)

  Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin en büyüğü ve en güçlüsüdür. Anadolu'nun fethine katılan Danişmendoğlu Ahmed Gazi tarafından kurulmuştur. Sivas merkez olmak üzere kurulan beylik Sivas, Amasya, Kayseri, Malatya dolaylarında genişlemiştir. Haçlılarla yapılan savaşlarda başarılı olmuşlardır. Emir Gazi zamanında beyliğin sınırları doğuda Fırat Nehri'nden batıda Sakarya Nehri'ne kadar uzamıştı. II. Kılıç Arslan tarafından Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlanmışlardır (1178).

  Mengücekoğulları (1080 -1228)
  Anadolu'nun fethi için görevlendirilen Mengü-cek Gazi tarafından merkez Erzincan olmak üzere kurulmuştur. Erzincan, Kemah, Divriği, Şebinkarahisar dolaylarında hâkimiyet kurmuşlardır. Gürcülerle ve Bizansla mücadele eden beylik I. Alaaddin Keykubad tarafından Anadolu Selçuklularına bağlanmıştır.

  Artukoğulları (1102 -1409)

  Anadolu'nun fethinde görev yaban Artuk Bey'in oğulları tarafından 3 kol hâlinde kurulmuştur. Mardin'de il Gazi'nin, Harput'ta Belek Gazi'nin ve Ha-sankeyf'te Sökmen'in başında bulunduğu beylikler Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önemli bir güç hâline gelmişlerdi. Haçlılara karşı başarılı mücadeleler veren beylik bu bölgede imar faaliyetlerinde de bulunmuştur. Hasankeyf koluna 1231'de Ey-yubiler, Harput koluna 1234'de Anadolu Selçukluları (I. Alaaddin Keykubad) ve Mardin koluna da 1409'da Karakoyunlular son vermişlerdir.

  Çakan Beyliği (1081 -1093)

  İzmir civarında Çakan Bey tarafından kurulan beylik Selçukluların Bizansla yaptığı savaşlarda önceleri Bizans'ı desteklemiş, ancak daha sonra kurulan donanmanın yardımıyla Bizansa karşı başarılı savaşlar da vermiştir. Türklerde ilk ileri denizcilik faaliyetleri bu dönemde başlamıştır. I. Kılıç Arslan tarafından öldürülen Çakan Bey'in topraklarını Bizans ele geçirmiştir.


  Bu beyliklerin yanı sıra Bitlis ve Erzen dolaylarında Dilmaçoğulları, Diyarbakır'da İnaloğulları, Harput'ta Çubukoğulları ve Denizli dolaylarında İnançoğulları beylikleri de bu dönemde kururmuştur.
+ Yorum Gönder


türk beylikleri hakkında bilgi