+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Oktav Nasıl ölçülür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Oktav Nasıl ölçülür
  oktav nasıl ölçülür ksaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Oktav Nasıl Ölçülür Hakkında Bilgi

  Bir notanın 7 nota inceltilerek elde edilen ince sesine kadar ki bölümü bir oktavdır.

  Örneğin; Kalın Do dan İnce Do ya kadarki 8 notalık ses dizisi bir oktav sayılmaktadır.

  Dünyada ses sanatçılarının kaç oktav olduğu çok tartışılan bir konudur. Örneğin Mariah Carey'in sesi 7 oktav değildir.5 oktavdır (5,2 oktav). Piyanoda 2. aralıktaki mi sesinden, 7.aralıktaki sol diyez sesine kadar çıkabilmektedir. Burada (E2-G#7) ses aralığı için en son çıkartabildiği sesin Piyanonun 7. aralığında olması, sesin 7 oktav olması anlamına gelmez. Çünkü çıkartabildiği en kalın ses piyanonun 2. aralığındadır. Yani sesi 7 - 2 = 5 oktavdır. Ayrıca, Mariah Carey'in sesi 2. aralıkta (G#)sol diyez notasından değil de, daha geride bulunan (E) mi notasından başladığına göre sesi 5'den yukarı yani 5,2 oktavdır.

  Bir insanın sesine bakılarak oktav aralığı ölçülmek istendiğinde dikkate alınacak ilk şey notalardır. Notaların natürel sesler olması gerekmektedir. Natürel sesler, ölçüm yapılırken kullanılan enstrümandaki natürel sesler olmalıdır. Arızalı sesler olarak adlandırılan bemol, diyez, majör ya da minör sesler oktav ölçümünde dikkate alınamaz. Aksi takdirde yapılan ölçüm oktav aralığı değil direkt olarak ses aralığı ya da diğer bir deyişle ses yelpazesi olur.

  Burada yanlış bilinen bir husus ise, aslında kişinin şarkı söyleyebildiği oktav aralığının ortalama 2, nadiren 3 veya çok nadiren 4 olduğudur. Geriye kalan sesler ya çok pes yahut çok fazla tizdir. Bu sebeple çok aşağı oktav bas sesler adeta bir hırıltı , tiz sesler ise bir çığlığı hatta daha da ilerilerde bir ıslığı anımsatır. Bu sebeple çoğu kez, gerçek ve kullanılabilir seslerin maksimum 4 oktav olacağı , hatta 3 oktavı kullanabilen birisinin dahi erkeklerde çok ileri bir tenör, kadınlarda sağlam bir soprano sayılacağı aşikardır.

  Son olarak şu iki faydalı bilgiyi de ekleyelim. Dünyada bilinen en yüksek oktavlı erkek sesi "Adam Lopez" olup 6 oktav sese sahiptir (Eb2-Eb8). Kadınlarda ise Georgia BROWN yine 6 oktavlık sesi (G#2-G#8) ve 10 oktavlık "ıslık" sesi ile başı çekmektedir. Her iki sanatçı da Guiness Rekorlar Kitabına geçmişlerdir.

  Ama her ikisinin de ses renginin mükemmel olup olmadığı tartışmaya açıktır. Kimi zaman oktav aralığı çok dar bir vokalin sesinin, dinleyen kişiye göre tüm bu rekortmenlerin sesinden daha dokunaklı gelebileceği ihtimalini unutmamak lazımdır.

+ Yorum Gönder