+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Fizik Biliminin Alt Dalları Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fizik Biliminin Alt Dalları Nedir
  Kısaca Fizik Biliminin Alt Dalları Nedir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Fizik Biliminin Alt Dalları Hakkında Bilgi

  FİZİĞİN ALT DALLARI

  MEKANİK:
  Kuvvet ve hareketi inceler. Bunlar arasındaki ilişkileri ele alır. Çok geniş bir uğraş alanı vardır.

  OPTİK: Işığın davranışını gölgeyi yansımayı aydınlanmayı ve kırılma gibi ışık olaylarını inceler. Görme renk oluşumu mercekler gibi konuları ele alır ve inceler.

  ATOM FİZİĞİ: Atomları ve yapısını özelliklerini ve birbirleri ile ilişkilerini inceler. Nano teknoloji çalışmaları ile de ilgilenir.

  NÜKLEER FİZİK: Atomun çekirdeğini inceler. Atom enerjisi üretiminde yol ve yöntemlerin bulunmasında katkısı vardır. Radyasyondan korunma yollarını öğretir.

  ELEKTRİK: Elektron ve protonların elektrik yükleri ile bunların sebep olduğu elektriksel kuvvet ve elektrik alanı inceler. Elektrikli aletlerden yıldırıma kadar çok geniş bir inceleme alanı vardır.

  MANYETİZMA: Manyetik alanları ve kuvvetleri inceler. Yön bulunmasından tıpta kullanılan manyetik rezonansa kadar geniş bir alanı inceler.

  TERMODİNAMİK: Isı enerjisini ve ısı olaylarını inceler. Suyun kaynaması ve donmasından kuzeydeki buzulların erimesine kadar birçok konuyu inceler.

  KATIHAL FİZİĞİ: Kristal yapıdaki maddeleri yarı iletkenleri inceler. Elektroniğin teorisini oluşturur

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Fizik Biliminin Alt Dalları


  Fizik bilimi kuramlarına kesinlik ve açıklık getirmek üzere büyük ölçüde matematikten yararlanırken fizik ilkeleri de başta kimya astronomi jeoloji ve biyoloji olmak üzere birçok bilimde uygulama alanı bulmuştur. Kimyanın en önemli dallarından biri olan fiziksel kimya ile fiziğin temel dalları arasında sayılan astrofizik jeofizik ve biyofizik gibi örtüşmeli alanlar bu uygulamanın ürünleridir.
  Mekanik fiziğin en eski vc en geniş kapsamlı dalıdır. Hareket halindeki cisimlerin davranışlarını ve durağan cisimlerin basınç ya da başka kuvvetler karşısındaki tepkilerini inceleyen mekanik birçok altdala ayrılır.
  Cisimlerin hareketi ile kuvvetler arasındaki etkileşimi konu alan dinamik durağan ya da denge durumundaki cisimleri inceleyen statik sıvıların ve gazların davranış özelliklerini araştıran akışkanlar mekaniği ile katıların davranışlarını inceleyen katılar mekaniği akışkanların hareket ilkelerini konu alan hidrodinamik ile durgun akışkanları inceleven hidrostatik klasik mekaniğin abdallarıdır. Mekaniğin temel kuramını büyük ölçüde Sir Isaac Newton’a borçluyuz. Cisimlerin yere düşmesi sarkaçların salınımı ve gezegenlerin Güneş çevresindeki dolanından Newton’ın mekanik ve evrensel çekim kuramlarıyla açıklığa kavuşmuştur.
  Çok hızlı hareket eden cisimlerin davranışlarını açıklayan görelilik kuramı ile atomun yapısındaki elektron proton gibi çok küçük parçacıkları ve dalga hareketini inceleyen kuvantum mekaniği fiziğin bu dalının daha yeni ve çığır açıcı bölümleridir. Optik elektrik atom fiziği ve nükleer fizik konularını anlayabilmek için gerekli temel kavramlar görelilik kuramı ile kuvantum mekaniğinden doğmuştur

+ Yorum Gönder