+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Kimyasal tepkime türleri hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kimyasal tepkime türleri hakkında bilgi
  Kısaca Kimyasal tepkime türleri hakkında bilgi 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Kimyasal tepkime türleri  1.Asit – Baz Tepkimeleri:
  Asit veya asidik özelliğe sahip olan maddeler baz veya bazik özelliğe sahip maddelerle tepkime verirler. Bu tepkimeye nötürleşme tepkimesi de denir. Asit – Baz tepkimelerini maddelerin sınıfına göre 5 bölüme ayırabiliriz:

  a) Asit – Baz Tepkimesi:
  Asitler bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su meydana getirir. Ancak baz NH3 ise su meydana gelmez sadece tuz oluşur. Tuz bazın katyonu ile asitin anyonundan meydana gelir. (Asitlerin 6. bazların ise 7. genel özelliğinde anlatılmıştı.)

  Örnek:
  Asit + BazTuz + H2O

  b) Asit oksit – Baz Tepkimesi:
  Asit oksitler, bazlarla tepkimeye girerek tuz ve suyu meydana getirir. (Bileşikler ünitesinde Asit oksitlerin 2. genel özelliği)

  Örnek:
  Asit Oksit + BazTuz + H2O

+ Yorum Gönder