+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Fosilleri inceleyen bilim insanlarına ne denir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Fosilleri inceleyen bilim insanlarına ne denir
  Fosilleri inceleyen bilim adamlarına verilen isim nedir

  Paleontoloji dünya üzerinde yüz binlerce yıl önceki hayatı inceleyen bilimdir.Fosiller üzerinde çalışan bir bilimdir. Dünya üzerindeki devir değişimleri, değişik Jeolojik zamanlarda yaşayan canlıların toprak altında kalmalarına sebep olmuştur. Bu canlılar, zamanla fosil haline gelmişlerdir. İşte paleontoloji, bu fosilleri inceleyerek onların yaşadıkları devirleri ve o devrin özelliklerini meydana çıkarır.

  Plaeontoloji ile uğraşan bilim adamlarına da Paleontolog denir. 2. Ziyaretçi

  Bunu biliyorum ama soracak başka bir şey yok,

  Paleontoloji ya da taşılbilim ya da fosilbilim, fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini yazmak amacını taşıyan bilim dalıdır.

  Yunanca palaios (eski) onto (varlık) ve logos (bilim) kelimelerinden türemiştir. Eski varlık bilimi olan Paleontoloji; Stratigrafi, Sedimantoloji, Tarihsel Jeoloji, Biyoloji, Ekoloji, Coğrafya, Klimatoloji ve Evrim ile yakın ilişkilidir.
 3. Ziyaretçi
  Sistematik Paleontoloji Fosillerin morfolojik ve varsa anatomik bilgilerine belli bir düzen verip, kökensel değişikliklerinin basamaklarını belirleyerek bunları isimlendirir. Stratigrafik Paleontoloji Fosillerin dikey dağılımını inceler. Paleoekoloji Fosil organizmaların paleofizik ve paleobiyotik çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyerek fosillerin nerede ve nasıl yaşadığını araştıran bilim dalıdır. Paleobiyocoğrafya Fosillerin coğrafi ve yatay dağılımını inceler.
+ Yorum Gönder


fosilleri inceleyen bilim dalı,  fosilleri inceleyen bilim dalına ne denir,  fosilleri inceleyen bilim insanlarına ne ad verilir,  fosilleri inceleyen bilim adamları,  fosilleri inceleyen bilim adamlarına ne denir,  fosillerle uğraşan bilim dalı