+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Divanı Lügatit Türk Kitabında Geçen Dörtlükler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Divanı Lügatit Türk Kitabında Geçen Dörtlükler
  Divanı Lügatit Türk Kitabında Geçen Dörtlükler

  Karahanlı Türkçesiyle
  Türkiye Türkçesiyle
  vı çuvaş kuruldı
  Tuğum tikip uruldı
  Süsi otun uruldı
  Kançuk kaçak ol tutar
  Hakan otağı kuruldu
  Tuğ dikildi kös vuruldu,
  Düşman ot gibi biçildi
  Beği benden nasıl kaçar?
  Eren arıg örpeşür
  Öçin kekin irteşür
  Sakal tutup tartışur
  Köksi ara ot tüter
  Erler yaman kabarır,
  Öçle kinle bakışır
  Sakal tutup çekişir
  Göğüsler ateş tüter.
  Alplar arıg alkışur
  Küç bir bir üze alkaşur
  Bir bir üze alkaşur
  Edgermedip ok atar
  Alplar yaman vuruşur,
  Sırt verilir, güç birleşir,
  Övgü övgüye karışır,
  Ölümü unutur, ok atar.
  Öpkem kelip ogradım
  Arslanlayu kürkredim
  Alplar başın togradım
  Emdi meni kim tutar
  Öfkem gelip uğradım,
  Arslan gibi kükredim,
  Alplar başın doğradım,
  Şimdi beni kim tutar?
  Tokış içre urıştım
  Ulug birle karıştım
  Tüküz atın yarıştım
  Aydım emdi al Utar
  Savaş içre vuruştum,
  Ulularla karıştım,
  Akıtmalı atla giriştim,
  Bağırdım: Al! Utar!
  Alp erenni ödürdüm
  Boynm arung kadirdim
  Altun kümüş yüdürdüm
  Süsi kaim kim öter
  Düşman erini dağıttım,
  Onların boynunu kırdım,
  Altın gümüş yağma ettim,
  Askeri çok, kim geçer?
  Küçi tengi tokıştı
  Oguş konum okuştı
  Çerig tapa yakıştı
  Bizge kelip öç öter
  Son gücüne dek vuruştu,
  Evi obayı çağırdı,
  Askere doğru yaklaştı.
  Bize gelip öç ister.
  Tıgraklamp seğirtti
  Erin atm yügürti
  Bizni kamug angıttı
  Andag süge kim yeter
  Yiğitlenip seğirtti,
  Er atını koşturdu,
  Hepimizi şaşırttı,
  Bu orduya kim yeter?
  Tını yeme öçükti
  Eri atı içikti
  Işı takı çölükti
  Sözin anmg kim tutar
  En sonuda yoruldu,
  Er atı esir alındı,
  Hali perperişan oldu,
  Artık sözünün kim tutar?
  Kanı akıp yuşuldı
  Kabı kamug teşildi
  Ölüg bile koşıldı
  Togmış küni üş batar
  Kanı akıp fışkırdı,
  Yücudu hep deşildi,
  Ölülerle koşuldu,
  Doğmuş güneşi batar.
  Yabaku’larla Savaş
  Budraç yeme kudurdı
  Alpagutm adırdı
  Süsin yana kadirdi
  Kelgeli met irkeşür
  Budraç yine kudurdu,
  Alpların ayırdı,
  Ordusunu yine döndürdü,
  Gelmek üzre toplaşır.
  Usıtgan kuyaş kapsadı
  Umunçlug adaş tepsedi
  Ertiş suvın keçsedi
  Budun anın ürküşü
  Bunaltıcı güneş bastırdı,
  Umulan dost bizi kıskandı,
  Düşman İrtiş’i geçmeğe kalktı,
  Millet onun için ürküşür.
  Ertiş suvı Yemigi
  Sıtgap tutar bileği
  Kür met anmg yüreği
  Kelgeli met irkişür
  İrtiş suyu Yimeği,
  Sıvadılar bileği,
  Pektir onun yüreği,
  Gelmek için toplaşır.
  Kelse apang terkenim
  İtilge met Türkünim
  Yadılmagay terkinim
  Emdi çerig çergeşür
  Gelse eğer hakanım,
  Tamamlanır birliğim,
  Dağılmaz obam evim,
  Şimdi asker dizilir.
  Bıçgas bitig kılurlar
  And key yeme birürler
  Handın basut tiler
  Basmıl Çomul tirkeşür
  Ant bitiği yazıyorlar,
  Bağlılık andı içiyorlar,
  Handan yardım diliyorlar,
  Basmıl Çomul toplaşır.
  Basmıl süsin komıttı
  Barca kelip yumıttı
  Arslan tapa emitti
  Korkup başı tezginür
  Basmıl ordusu coştu,
  Hepsi gelip toplaştı,
  Arslan’a doğru koşuştu,
  Korkup başları dolanır.
  Tünle bile köçelim
  Yamar suvın keçelim
  Terngük suvın içelim
  Yuvka yağı ovulsun
  Geceleyin göçelim,
  Yamar suyunu geçelim,
  Kaynak sudan içelim,
  Yufka düşman didilsin.
  Tang ata yortalım
  Budruç kanın irtelim
  Basmıl begin örtelim
  Emdi yiğit yuvulsun
  Tan atanda yürüyelim,
  Budruç kanın isteyelim,
  Basmıl beyini yakalım,
  Haydi yiğitler toplansın.
  Kıkrıp atıp kemşelim
  Kalkan süngün çumşalım
  Kaynap yan yumşalım
  Katgı yağı yuvılsun
  Haykmp atı sürelim,
  Kalkan süngü vuralım,
  Kaynayıp yine duralım,
  Katı düşman yumşasm.
  Tegre alıp egrelim
  Attm tüşüp yügrelim
  Arslanlayu kükrelim
  Küçi anıng kevüsün.
  Çepe çevre kuşatalım,
  Attan inip koşuşalım,
  Arslan gibi kükreyelim,
  Gücü onun gevşesin
 2. Acil

  Divanı Lügatit Türk Kitabında Geçen Dörtlükler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder