+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Ülkemizdeki kaynaklar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Ülkemizdeki kaynaklar nelerdir
  Bu Konuda Ülkemizdeki kaynaklar Hakkında Bilgi edineceğiz..

  Ülkemiz birçok yeraltı ve yer üstü kaynaklara sahiptir. Bu kaynakların düzenli kullanılması gerekmektedir yoksa zaman tükenmez dediğimiz kaynaklarda tükenecektir. Bu kaynakların tükenmese sonucunda hayatımız büyük ölçüde zorlaşabilir. Bu kaynakları daha verimli kullanmalıyız. Ve bu kaynaklardan yararlanmalıyız.

  Bu Kaynakların Ekonomiye Katkıları ve Bu Kaynaklardan Daha Verimli Yararlanmak

  Sular: Türkiye de su kaynakları boldur. Bu kaynaklar ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Peki bu kaynaklar ekonomimize nasıl katkılar sağlar? Akarsulardan barajlar sayesinde enerji elde edilebilir. Ve ya turistik amaçlı gezilerde akarsulara gidilebilir. Buralarda insanlar bulunan turistik tesislerde kalabilir. Bundan dolayı akarsular ülkemizin ekonomisine birçok şekilde katkı sağlar.

  Madenler: Ülkemizin ekonomisine bir katkı sağlayan şeyde madenlerdir. Türkiye de madenler çok çıkartılır rezervler fazladır. Çıkarılan madenler direk hammadde olarak veya işlenilip de satılabilir. Türkiye de çeşit, çeşit madenler vardır. Bunlar birçok sanayide kullanılır. Bu madenler tekstil, giyim, yiyecek-içecek, yakıt sanayilerinde kullanılabilir tabi bunlar bazılarıdır. Ama bazı madenlerimizi doğru kullanmamaktayız. Bu madenlerimizi işleme şansımız varken bu madenleri dış ülkelere hammadde olarak satıyoruz bu işte bundan dolayı pek fazla kâr edemiyoruz.

  Ormanlar: Türkiye bir orman cennetidir. Ormanlarımız çok fazladır ama bu ormanları bilinçli kullanmalıyız. Bu günlerde görülen küresel ısınmanın sonucunda dünyamız yok olabilir. Küresel ısınmanın oluşmasının sebeplerinden biri de ormanlarımız gün geçtikçe yok olmasıdır. Ormanlarımızı korumalıyız. Ormanlarımız bizim oksijen kaynağımızdır. Turistlere yapılan orman gezileri ekonomimize katkı sağlıyor. Ayrıca bazı sanayilerde de ormanlardaki ağaçlar hammadde olarak kullanılmaktadır. Ormanlarımızı gelen turistler beğendiğinde tanıdıklarına bahsettiklerinde daha çok turist geliyor. Ama ormanlarımız çok büyük bir tehlikede bundan dolayı ormanlara karşı duyarlı olmalı onları korumalıyız.

  Turistik Yöreler: Turistik yöreler Türkiye de çok fazladır. Türkiye tarihinden dolayı birçok turist Türkiye’ye gelir. Ülkemizde turistlerin geldiği yerler çok fazladır. Turistik yerler bizim ekonomimize çok fazla katkı sağlar. Çünkü Türkiye’ye gelen turistler buradaki turistik tesislerde kalır, buradan alış-veriş yapar, hediyelik eşyalar satın alır. Turistlerin çoğu kendi ülkelerindeki paralarla alış-veriş yaptığından dolayı ülkemize de döviz girer ve Türkiye çok kâr elde eder.

 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Ülkemizin Ekonomik Faaliyetleri ve Katkılar

  İnsanların bir ülkede maddi geçim için yaptıkları faaliyetlere ekonomi adı verilir. Ülkemizde ise konumu ve iklimi nedeniyle pek çok ekonomik faaliyet yürütülmektedir. Genel olarak sanayi, tarım, turizm ve doğal kaynaklar olarak bu ekonomik faaliyetleri sınıflandırabiliriz. Ülkemizde Sanayi Ekonomik Faaliyetleri Belirli işlemlere tabi tutulan ham maddelerden yeni bir madde, ürün elde etme işlemlerine sanayi adı verilir. Doğal maddelerden ya da insan ve hayvan ürünlerinden oluşan ham maddelerin dışında sermaye, enerji, iş gücü, pazarlama ve ulaşım bir sanayi faaliyetinin yürütülmesi için olmazsa olmazlardır. Sermaye işin devamlılığı için gereken paradır. Türkiye’de de bir miktar sermaye problemi bulunmaktadır. ancak ulaşım ve pazarlama gibi konularda Türkiye konum itibarıyla şanslı durumdadır. İstanbul-Adapazarı, Adana- Mersin arası ve İzmit civarı bölgelerde sanayi faaliyetleri oldukça yoğundur. Bu bölgeler Bursa, İzmit, İstanbul, Ankara ve Kayseri şehirlerini kapsar. Ancak Türkiye’nin diğer bazı illerinde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Gaziantep, Adıyaman gibi illerinde de son dönemlerde sanayi gelişimi hızlanmıştır. Genelde Türkiye’de sanayinin, gıda, dokuma, deri, maden, otomotiv, kimya gibi kolları yürütülmektedir. Ülkemizdeki Tarım Faaliyetleri Tarım faaliyetleri bir tohumun toprağa ekilmesinin ardından alınan ürünlerin satılması aracılığıyla gerçekleştirilir. Ülkemiz iklimi ve toprak özellikleri dolayısıyla tarıma elverişli topraklara sahiptir ve yaklaşık yüzölçümün yüzde 36′sında tarım yapılabilmektedir. Son yıllarda gelişen teknolojiler ve sulama tekniklerinin de yarattığı kolaylıklarla tarım faaliyetlerinde çok fazla kişiye ihtiyaç olmamaktaysa da geçmişte ülkemizin en önemli faaliyetleri arasında yer almaktaydı. Tarım konusunda bilgili ve donanımlı insanların yetiştirilmesi amacıyla Ziraat Fakültelerinin açılmasıyla tarım konusunda önemli gelişmeler olmuştur. Gelişen teknoloji beraberinde sulama alanında yenilikleri getirmiş, modern tarım uygulamaları ve tohum ıslahı yapılmış, tarım günümüzdeki modern halini almıştır. Bu gelişmeler ile daha fazla üretim olmuştur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni sulandırma çalışmaları Gap projesiyle sonuç vermiş ve kurak topraklar tarım alanı olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Hayvancılık, su ürünleri, ormancılık gibi dallar da tarımcılığın kolları arasında sayılabilir ve tarımdaki gelişmelerin yanında bu dallarda da gelişmeler yaşanmıştır. Turizm Ekonomik Faaliyetleri Turizm, diğer bir deyişle bacasız sanayi, son 10 yılda ülkemizde farklı bir boyut kazanmıştır. Turist sayısı her geçen sene artarken elde edilen gelir de aynı oranda artmıştır. Ülkemiz konumu nedeniyle çok eski tarihlerden itibaren birçok medeniyeti barındırmıştır. Her bir karışında tarihi esere rastlanabilen bu topraklar turizm açısından oldukça elverişli hale gelmiştir. Dünya çapında yapılan tanıtımların artması ile de ülkemiz tüm dünyada tanınan bilinen bir ülke olmuştur. Bu nedenle de ülkemize gelen turist sayısı gittikçe artmış ve günümüzdeki haline ulaşmıştır. Tarihi eserler açısından zengin olmasının yanında ülkemizin kıyılarında deniz ve doğa turizmi de yapılmaktadır. Ege ve Akdeniz kıyıları yaz aylarında turistler tarafından büyük rağbet görmektedir. Bu talebe karşılık kıyı bölgelerimizde turistik tesisler yapılmış ve bu da talepte daha büyük bir artışa neden olmuştur. Turizm faaliyetleri ile ülkemize döviz girişi yaşanmıştır ve Türkiye bu faaliyetten çok önemli gelir elde etmiştir. Doğal Kaynaklar Faaliyetleri Ülkemiz topraklarının altında çok fazla çeşitlerde madenler barınmaktadır. Sayıları 60′ı bulan maden çeşidi arasından özellikle bor madeninde Türkiye dünyada 1. sıradadır. Bunun yanında ülke ekonomisine önemli ölçüde destek olacak miktarda demir, linyit, bakır, kömür, mermer gibi madenler de çıkarılıp işlenmektedir. Çıkarılan madenlerin birçoğu inşaat sektöründe kullanılacak hale getirilip ülkemizde kullanılmakta ya da ihraç edilmektedir. Ülkemizin enerji kaynakları sınırlıdır. Çünkü günümüzde petrol ve doğalgaz enerji için kullanılan maddeler arasında en önemlileridir ve ihtiyacın %90′ı yurtdışından satın alınmaktadır. Bu nedenle enerjinin karşılanması ülkemize pahalıya mal olmaktadır. 90lı yıllarda kömür ve petrol daha çok kullanılırken bunun yerini günümüzde doğalgaz almaktadır. Çünkü doğalgaz daha ucuzdur ve bu anlaşılmaya başlandıkça doğalgaz daha tercih edilir bir enerji kaynağı olmuştur. Bunun yanında hidroelektrik enerji açısından ülkemiz büyük potansiyele sahiptir. Hidroelektrik enerji akarsuların debisine ve yüksekliğine bağlı olduğundan ülkemiz çok büyük bir hidroelektrik potansiyele sahiptir. Bu akarsuların üzerine santraller kurulmuş ve ülke enerji ihtiyacının bir kısmı karşılanabilmiştir. Hatta elektrik üretiminin ihtiyaçtan fazla olması ile sınır komşularına kadar elektrik yetiştirilebilmektedir. Linyit Türkiye’de en fazla çıkarılan kömürdür. Ancak linyitin kalitesi düşüktür. Bu nedenle de genelde Türkiye içinde tüketimde kullanılır, çok fazla ihraç edilmez. Ayrıca 2008 yılında açılan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol boru hattı petrolün Türkiye üzerinden geçmesini sağlamıştır. Bu yüzden enerji ulaşımında büyük öneme sahip hale gelmiştir. Bu boru hattıyla Azerbaycan’dan çıkarılan petrol Türkiye’den de geçerek Avrupa’ya kadar ulaştırılmaktadır

+ Yorum Gönder


ülkemizin kaynakları nelerdir,  ülkemizdeki kaynaklar,  ülkemizdeki kaynaklar nelerdir,  ülkemizde keşfedilmiş doğal kaynaklar,  ülkemizde bulunan maden kaynaklarımız nelerdir,  ülkemizin kaynakları nedir