+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Tarih devirleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Tarih devirleri nelerdir
  Tarih devirleri nelerdir

  Tarih yazının icadı ile başlayan zaman dilimi içerisinde devirlere ayrılırken insanlık tarihini etkileyen büyük ve önemli olay ve buluşlara göre dört bölüme ayrılır.
  İLK ÇAĞ
  Yazının bulunmasıyla başlayıp (M.Ö. 4000-3500) Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışına kadar sürer. En uzun süren çağ olarak bilinir.
  ORTA ÇAĞ
  Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışından (476) İstanbul'un Türkler tarafından fethine kadar (1453) sürer.
  YENİ ÇAĞ
  İstanbul'un fethinden 1453 tarihinde başlayıp 1789 tarihli Fransız İhtilaline kadar sürer.
  YAKIN ÇAĞ
  1789 Fransız İhtilali ile başlayıp günümüze kadar sürer.
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Tarih Devirleri

  Tarih devirleri M.Ö 3500'lü yıllarda Sümerlerin yazıyı icad etmeleriyle günümüz arasında geçen süreyi kapsamaktadır.

  Tarih devirlerini birbirinden ayırırken sonuçları evrensel nitelikli olan olaylar esas alınır. Bu olaylar dönemin klasik özelliklerini sona erdirmek ya da değiştirmek zorundadır.

  İlk Çağ (M.Ö 3500 - M.S 375): Yazının icadı ile başlar, Kavimler Göçü ile sona erer. Kavimler Göçü'nün sonunda Avrupa'nın etnik ve siyasi yapısı değişmiş, yüzyıllar boyunca Avrupa'yı etkileyecek olan Feodalizm rejimi ortaya çıkmış, Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır.

  Orta Çağ (375 - 1453): Kavimler Göçü ile başlar, İstanbul'un Fethi ile sona erer. İstanbul'un Fethi'nin sonucunda hür düşünce Avrupa'ya geçmiş, Rönesans ve Reform hareketleri yaşanmış, Feodalite yıkılmış, mutlak krallıklar güçlenmiştir.

  Yeni Çağ (1453 - 1789): İstanbul'un Fethi ile başlar, Fransız İhtilali ile sona erer. Fransız İhtilali'nin sonucunda tüm dünyayı bugün bile etkileyen akımlar ortaya çıkmıştır. (Milliyetçilik, anayasal hürriyetçilik ve sosyalizm)

  Yakın Çağ (1789 - .): Fransız İhtilali ile başlar, günümüzde de devam eder.
  Tüm çağlar arasındaki sürenin kısalmasının nedeni bilimsel gelişmelerin artmasıdır.
+ Yorum Gönder


caglarin gunumuze kadar kisalmasinin nedeni nedir