+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Benlik İle Kimlik Arasındaki İlişki, Fark, Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Benlik İle Kimlik Arasındaki İlişki, Fark, Özellikleri
  Benlik İle Kimlik Arasındaki İlişki, Fark, Özellikleri

  Benlik:  - Kişinin kendini tanımasıdır.


  - Baskıya karşı olumlu yada olumsuz dirençtir.


  - Kişinin kendisiyle ilgili verdiği özel hükümlerdir.


  Kendisini değil, kendisi dışındakileri de algılayıp, tavır sergilemesidir. Benlik bir alt yapı unsudur. Kişinin kimliğini oluşturan önemli bir alt yapı unsudur. Nesnel değil, özneldir. Kişiye göre değişir. Kimlik böyle değildir. Kimliği oluşturan bir alt yapı olan benlik, kişinin kendini tamamlamadaki en önemli aracıdır. Kişiliğin tamamlanmasına katkı sağlıyor.


  Benlik önce ferdidir, bireye ait, özeldir. Fert kendi benliğinden yola çıkarak kabuller ve reddeder oluşturur. Bu kabuller ve retlerle kişiye ait özel hükümler gelişir. Benlik ilk başta, ilkel, kontrolsüzdür. Kontrolsüz benlik, ilkel benliktir. Bu tanrısal bir güçtür. Her şeye hükmetmek, her şeyi kendi etrafında oluşturmak ister.


  İlkel benlikten kurtulmanın en önemli geçişi toplumsallıkla başlar. Başka benliklere saygı ile insanlar ilkel benlikten kurtulur. Kontrol altına alırız. Toplumsallaştırma ilkel benliğin kontrol altına alınmasında önemlidir. Toplumsallaştırma bazen de olgun benliği, ilkel benlik haline getirir (maçlar). Buda kültürel alt yapıyla doğru orantılıdır.


  Benlik, psikolojik bir göstergedir. İnsan psikolojisi ile ilgilidir. Benlik, belli bir süreç içinde gelişir (aile, okul, çevre). Bu süreçte benlikte bir değişme meydana gelir. İyi yetişmiş çocuk benliğini benimsemiş öz benliğini tanımış olur.


  Benliğin gelişmesi ve olgunlaşması kültürle oluşur. Kültür, benliği oluşturur (aile içinde, toplumda) ve ona göre bir davranış sergiler. Kızlar annesi gibi el işi yapar, oğlanlar babaları gibi tavır alırlar.


  Benlik, insanın içinde oluşan bir tepkidir. Benliğin en önemli göstergesi “Ben Kimim?” sorusuna verilen cevaptır


  Kimlik:

  Benlikte kişi kendine değer biçer ve benlik gözlenemez. Kimlikte kişiye kişiler değer biçer ve gözlenebilir bir kavramdır. Sorgulamaya gerek yoktur.


  Kimliği Gösteren Faktörler:


  Bedene Ait Özellikler:
  Biyolojik göstergeler kimliği belirler. (cinsiyet, milliyet vb.)


  Zihne Ait Göstergeler: Çalışkanlıklar, pratik zeka, kavrama düzeyi, tepkiler vb kişinin kimliğini tespitte yardımcıdırlar. Zihne ait göstergeler, “çok çalışkan, tembel” vb. dediğimizde kimlik ile ilgili çağrışımlar uyanır.  Mizaç; Huyun tepkisidir, huyun göstergesidir (olumlu ya da olumsuz) kişinin kendisinin geliştirdiği değerler toplamıdır. Prensiplerle (bilgi yelpazesi.net) eş değerde olabilir. Huy; Benlikle eş değerdedir. İnsanla devam eder. Mizacımız değişebilir, fakat huy zordur. Benliğe bağlıdır.


  Huy; Benliğimizin vitrinidir. Sergilenmesi, göstergesidir.

  Atın huyu güzel olursa insanı götürür. Atın benliğinin göstergesidir, huy. Huyu iyiyse insanı götürür bu mizacıdır. Kişinin benliği sağlamsa geni de sağlam olur.

  İstek Ve İrade; Benlikle kişilik arasındaki en önemli göstergesidir. İstek, kimliğimizi belirler (cinsiyete bağlı mesela). İstek karşısında irade; kabul ya da reddini ortaya koyar. İrade kimliğimizle ilgili olarak, irademiz değerlerimize karşı gösterdiğimiz olumlu, olumsuz tavırdır. Değerlerimizden taviz vermek iradesizliktir.

  Özel Yetenekler; Doğal reflekslerimizdir. Dansöz, sanatçı vb.
 2. Acil

  Benlik İle Kimlik Arasındaki İlişki, Fark, Özellikleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder